INFO DAN Odbora za preduzetništvo Univerziteta u Kragujevcu i grada Kragujevca

INFO DAN Odbora za preduzetništvo Univerziteta u Kragujevcu i grada Kragujevca održan je 25.01.2011 u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu

Na Univerzitetu u Kragujevcu, 25.01.2011. godine u organizaciji Odbora za preduzetništvo Univerziteta u Kragujevcu i grada Kragujevca je održan INFO DAN, namenjen predstavnicima kompanija i privrednih subjekata sa područja Regiona radi ostvarivanja saradnje u okviru Naučno tehnološkog parka, koji se gradi u Kragujevcu i povezivanja privrednika, istraživača i studenata Univerziteta u Kragujevcu u cilju stvaranja uslova za zajedničke razvojne projekte, podizanja nivoa zapošljavanja stručnih kadrova, jačanja naučnog potencijala i kreiranja inovativnog i konkurentnog ambijenta u Regionu.
Više od 30 prisutnih privrednika iz Regiona, koje je pozdravio Rektor Univerziteta prof.dr Slobodan Arsenijević, podržali su ovu inicijalnu ideju Univerziteta, koju su bliže predstavili predsednik Odbora za preduzetništvo doc.dr Nebojša Zdravković, zamenik Gradonačelnika grada Kragujevca i Predrag Vukomanović, saradnik za odnose sa studentima Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu.
Nastavak ovakvog vida saradnje Univerziteta, Grada i privrednika iz Regiona dogovoren je novim susretom za naredni mesec, na kom će se bliže definisati osnovi dalje saradnje

Foto galerija: