Održana svečana promocija i dodeljen počasni doktorat i titula počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu movie

Na Univerzitetu u Kragujevcu, 24. septembra 2018. godine, promovisan je prof. dr Sureš Tijagi (Suresh Tyagi), redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Lujvilu, Kentaki, SAD, u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu

Senat Univerziteta u Kragujevcu je  na predlog Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu  na sednici održanoj 26. aprila 2018. godine, doneo odluku da se prof. dr Sureš Tijagi, dodeli počasni doktorat i titula počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu, za izuzetan doprinos u oblasti fiziologije kardiovaskularnog sistema, kao i doprinosa razvoju Univerziteta u Kragujevcu u ovoj oblasti.

Svečanu promociju proglašenja prof. dr Suresh Tyagi u počasnog doktora (doctoris honoris causa) Univerziteta u Kragujevcu otvorio je prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Kragujevcu prof dr Miroslava Petrović-Torgašev, a u ime prof. dr Nenada Filipovića, v.d. rektora Univerziteta u Kragujevcu.

Promociji su pored prorektora Univerziteta, prof. dr Miroslave Petrović-Torgašev, prof. dr Živadina Micića, prof. dr Sava Trifunovića,  dekana i prodekana fakulteta članica, prisustvovali i brojni gosti poštovaoci profesora Tijage.

Izveštaj o prof. dr Sureš Tijagi, u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu podneo je dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, zatim je prof. dr Sureš Tijagi održao pristupnu besedu.

U ime rektorskog kolegijuma prisutnima se obratio prof. dr Savo Trifunović, prorektor za koordinaciju fakulteta čije je sedište van sedišta Univerziteta u Kragujevcu i istakao izuzetan značaj saradnje Univerziteta Lujvil, Kentaki SAD, i našeg Univerziteta.

 Foto galerija: