Održana završna konferencija Erazmus + projekta Trans2Work

Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji održana je završna konferencija Erazmus+ projekta, koja je okupila više od 20 partnera u okviru projekta Trans2Work. Predstavnike radne grupe, goste  fakulteta pozdravio je dekan, prof.dr Drago Cvijanović  i poželeo im  uspešan rad i prijatan boravak u Vrnjačkoj Banji.

Cilj projekta Trans2Work  je da pripremi i unapredi visokoobrazovne institucije u pogledu pružanja podrške studentima sa invaliditetom u njihovoj tranziciji od fakulteta do radnog mesta korišćenjem i praćenjem standarda i politika Evropske Unije, da poveže visoko obrazovanje sa radnim okruženjem koje je primereno osobama sa invaliditetom asimilira tranzicione mogućnosti i veštine sa praksama i politikama  Evropske Unije i konačno da pripremi poslodavce da bolje razumeju potrebe zaposlenih lica sa invaliditetom u cilju kreiranja ponude novih radnih mesta za osobe sa invaliditetom.

Više o projektu na sledećem linku: http://trans2work.eu/sr/


Foto galerija: