Predstavljanje časopisa „Menadžment u hotelijerstvu i turizmu - HiT menadžment“

U četvrtak, 13. septembra 2018. godine, u 19 časova u Univerzitetskoj galeriji biće predstavljen časopis ,,Menadžment u hotelijerstvu i turizmu - HiT Menadžment“ čiji je izdavač Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji.

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji publikuje naučni časopis pod nazivom ,,Menadžment u hotelijerstvu i turizmu“ i skraćenim nazivom ,,HiT Menadžment“.  

Časopis tematski pokriva užu naučnu oblast menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu, što je opredelilo i naslov časopisa, dok su naučne discipline koje pokriva: menadžment i poslovanje, informacioni sistemi, održivi razvoj i ekologija. Naučni članci u časopisu se razvrstavaju u sledeće kategorije: originalan naučni rad, pregledni rad, kratko ili prethodno saopštenje, naučna kritika, odnosno polemika i osvrti. U časopisu se, takođe, objavljuju i stručni članci i to: stručni rad, informativni prilog i prikaz.

Značaj časopisa Menadžment u hotelijerstvu i turizmu za popularizaciju nauke i oblasti hotelijerstva i turizma je veliki. Misija naučnog časopisa “Menadžment u hotelijerstvu i turizmu“ je da bude izvor informacija zasnovan na istraživanjima iz oblasti hotelijerstva i turizma. Vizija Redakcionog odbora i Izdavačkog saveta je da kroz publikovanje ovog časopisa  pruže naučni i stručni doprinos razvoju hotelijerstva i turizma.

Časopis izlazi dva puta godišnje, a objavljuje naučne i stručne radove na srpskom ili engleskom jeziku, nalazi se u okviru kategorije M52.

Na promociji časopisa, koja će biti održana u Univerzitetskoj galeriji u četvrtak 13. septembra 2018. godine u 19 časova, govoriće doc. dr Miljan Leković.