Представљање часописа „Менаџмент у хотелијерству и туризму - ХиТ менаџмент“

У четвртак, 13. септембра 2018. године, у 19 часова у Универзитетској галерији биће представљен часопис ,,Менаџмент у хотелијерству и туризму - ХиТ Менаџмент“ чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи публикује научни часопис под називом ,,Менаџмент у хотелијерству и туризму“ и скраћеним називом ,,ХиТ Менаџмент“.  

Часопис тематски покрива ужу научну област менаџмента у хотeлијерству и туризму, што је определило и наслов часописа, док су научне дисциплине које покрива: менаџмент и пословање, информациони системи, одрживи развој и екологија. Научни чланци у часопису се разврставају у следеће категорије: оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно саопштење, научна критика, односно полемика и осврти. У часопису се, такође, објављују и стручни чланци и то: стручни рад, информативни прилог и приказ.

Значај часописа Менаџмент у хотелијерству и туризму за популаризацију науке и области хотелијерства и туризма је велики. Мисија научног часописа “Менаџмент у хотелијерству и туризму“ је да буде извор информација заснован на истраживањима из области хотелијерства и туризма. Визија Редакционог одбора и Издавачког савета је да кроз публиковање овог часописа  пруже научни и стручни допринос развоју хотелијерства и туризма.

Часопис излази два пута годишње, а објављује научне и стручне радове на српском или енглеском језику, налази се у оквиру категорије М52.

На промоцији часописа, која ће бити одржана у Универзитетској галерији у четвртак 13. септембра 2018. године у 19 часова, говориће доц. др Миљан Лековић.