Lokalno finale Takmičenja za najbolju studentsku ideju održano na Univerzitetu u Kragujevcu

Lokalno finale Takmičenja za najbolju studentsku ideju održano je u Svečanoj sali Rektorata, u petak 6. jula 2018. godine.

Nakon dva kruga recenzije četiri najbolje ideje je odabrano da učestvuje na lokalnom finalu. Ideje su predstavljene sledećim članovima žirija:

  • Prof. dr Vesna Mandić, predsednik žirija (Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu)
  • Doc. dr Snežana Nestić (Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu)
  • Vladimir Vukadinović (Centar za transfer tehnologija, Univerzitet u Kragujevcu)
  • Marija Stojadinović (Razvojni biznis centar, Kragujevac)
  • Nataša Ćirović (Poslovni inkubator tehničkih fakulteta Beograd)

Prema ocenama žirija, tri najbolja tima su bila:

  • Biznis tim sa idejom Studentski e-servis
  • Fantastična četvorka sa idejom Suncem kroz budućnost
  • Virtual Waiters sa idejom Virtual Waiter

Najbolji timovi su dobili nagrade obezbeđene od strane IF4TM projekta (studijska poseta Univerzitetu u Kremsu za članove tima).

Prva dva tima, Biznis tim i Fantastična četvorka, predstavljaće Univerzitet u Kragujevcu na Nacionalnom finalnom takmičenju koje će biti organizovano do kraja 2018. godine.

www.bsokg.kg.ac.rs

 


Foto galerija: