Realizovana 1. Međunarodna nedelja na Univerzitetu u Kragujevcu

U okviru prve Međunarodne nedelje, Univerzitet u Kragujevcu posetili su profesori i zaposleni sa partnerskih univerziteta iz Poljske, Portugalije i Finske.

U cilju razvoja i doprinosa podizanju kvaliteta Univerziteta, a u sklopu realizacije mobilnosti u okviru Erazmus+ programa, Univerzitet u Kragujevcu organizovao je prvu Međunarodnu nedelju, u periodu od 21. do 25. maja 2018. godine. Ovo je ujedno i prva Međunarodna nedelja organizovana u Srbiji.

Tema prve Međunarodne nedelje bila je sprovođenje Erazmus+ projekata mobilnosti i tom prilikom, Univerzitet u Kragujevcu ugostio je 11 profesora i kolega sa partnerskih univerziteta iz Poljske, Portugalije i Finske.

Učesnici Međunarodne nedelje bili su u prilici i da prisustvuju programu obeležavanja slave i Dana Univerziteta, kao i da se bliže upoznaju sa Univerzitetom u Kragujevcu i svim našim aktivnostima.

U toku petodnevnog programa učesnici su bili podeljeni po grupama u skladu sa svojim oblastima rada i imali su individualne sastanke sa kolegama iz Odeljenja za međunarodnu saradnju, Odeljenja za pravne i opšte poslove, Službe za odnose sa javnošću, Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata, dok su nastavnici održali predavanja studentima na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji i Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Studentima Univerziteta u Kragujevcu bilo je omogućeno da se upoznaju sa  predstavnicima Univerziteta u Portu, Saima Univerziteta primenjenih nauka i Ekonomskog univerziteta u Krakovu, kao i njihovom studijskom ponudom i uslugama za internacionalne studente.

Kroz različita predavanja i obilaske kolegama sa partnerskih univerziteta predstavljeni su kulturno-istorijsko nasleđe Šumadije, srpska istorija, kultura i tradicija, kao i srpski jezik.

Organizovanje Međunarodne nedelje još jednom potvrđuje posvećenost Univerziteta u Kragujevcu procesu internacionalizacije, podizanju nivoa vidljivosti našeg Univerziteta kao i daljem unapređenju visokog obrazovanja u okvirima evropskog prostora.

 

 


Dokumenti:

PLAKAT


Foto galerija: