Monitoring Tempus projekta «Development of Lifelong Learning Framework in Serbia»

Monitoring Tempus projekta «Development of Lifelong Learning Framework in Serbia»

Monitoring Tempus projekta «Development of Lifelong Learning Framework in Serbia» održan je 2. decembra 2010. godine u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Tempus kancelarije iz Beograda Marija Filipović- Ožegović, Sofija Dukić i Dario Stukelja, prorektorka za nastavu Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Zora Arsovski, koordinator projekta prof. dr Verica Babić, predstavnici Univerziteta u Kragujevcu koji je nosilac projekta, kao i predstavnici partnerskih institucija: Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Novom Sadu, Državnog Univerziteta Novi Pazar, Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalne samouprave grada Kragujevca. Dosadašnji rezultati projekta su pozitivno ocenjeni i dati su predlozi za dalje aktivnosti koje ce doprineti razvoju sistema doživotnog ucenja u Srbiji.


Foto galerija: