Мониторинг Темпус пројекта «Development of Lifelong Learning Framework in Serbia»

Мониторинг Темпус пројекта «Development of Lifelong Learning Framework in Serbia»

Мониторинг Темпус пројекта «Development of Lifelong Learning Framework in Serbia» одржан је 2. децембра 2010. године у Ректорату Универзитета у Крагујевцу. Састанку су присуствовали представници Темпус канцеларије из Београда Марија Филиповић- Ожеговић, Софија Дукић и Дарио Стукеља, проректорка за наставу Универзитета у Крагујевцу проф. др Зора Арсовски, координатор пројекта проф. др Верица Бабић, представници Универзитета у Крагујевцу који је носилац пројекта, као и представници партнерских институција: Универзитета у Београду, Универзитета у Нишу, Универзитета у Новом Саду, Државног Универзитета Нови Пазар, Националне службе за запошљавање и локалне самоуправе града Крагујевца. Досадашњи резултати пројекта су позитивно оцењени и дати су предлози за даље активности које це допринети развоју система доживотног уцења у Србији.


Фото галерија: