Одржано предавање проф. др Снежане Милосављевић Милић у Универзитетској галерији

У Универзитетској галерији у Крагујевцу 25. априла 2018. године, предавање на тему "Наратолошки заокрет у хуманистичким наукама" одржала је др Снежана Милосављевић Милић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу

Снежана Милосављевић Милић (Алексинац, 1966), редовни је професор на Филозофском факултету Универзитета у  Нишу, гостујући предавач на универзитетима у Печују, Крагујевцу, Бањалуци и Штипу. Била је истраживач на научним пројектима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије – Техника и семантика приповедања, Лексикон српског реализма, а тренутно је истраживач на научним пројектима Поетика српског реализма и Andrić Initiative (Graz). Члан је међународне асоцијације наратолога European Narratology Network  и међународног удружења  ComparesInternational Society for IberianSlavonic Studies,  уредништва часописа „Књижевна историја“, „Philologia Mediana“ „Philologia Serbica“ и Друштва Матице српске.  Од 2010. до 2016. године била је продекан за наставу Филозофског факултета у Нишу. Оснивач је и руководилац Центра за наратолошке студије на Универзитету у Нишу.

Ауторске књиге: Оквирни облици у српском реалистичком роману, Чигоја, Београд,  2001; Модели коментара у српском роману 19. века, Просвета, Ниш, 2006; Прича и тумачење, Филип Вишњић, Београд, 2008; Фигуре читања, Службени гласник, Београд, 2013; Отпори и прекорачења – поетика приповедања Боре Станковића, Филозофски факултет, Ниш, 2013; Огледавања – Лаза Лазаревић и Симо Матавуљ (у коауторству са Драганом Вукићевић), Филозофски факултет, Ниш, 2014; Virtuelni narativogledi iz kognitivne naratologije, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, Filozofski fakultet, Niš, 2016.

Приређивачки рад: Антологија нишких критичара и есејиста, Просвета, Ниш, 2005; Лаза Лазаревић, Јанко Веселиновић (у коауторству са Мирком Ђукићем), Матица српска, Нови Сад, 2015; Јаков Игњатовић, Матица српска, Нови Сад, 2016;  „Когнитивна наратологија“, Књижевна историја, XLVII 2015. бр. 155, XLVIII, 2016, бр. 156; Сабрана дела Бранка Миљковића – Есеји и критике, Ниш, НКЦ, 2017; Od narativa do narativnosti – From Narrative to Narrativity, Niš, 2018.


Фото галерија: