Да ли је постојала југословенска књижевност?

У Универзитетској галерији у Крагујевцу, у петак 23. марта 2018. године у 19,00 часова, биће одржано предавање на тему „Да ли је постојала југословенска књижевност?“

Предавање ће одржати др Адријана Марчетић, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Улаз је слободан.

 

ДР АДРИЈАНА МАРЧЕТИЋ, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду. На Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, на основним, мастер и докторским студијама, предаје теорију књижевности и држи курсеве о компаративној књижевности, наратологији и Прустовом роману. Аутор је Фигура приповедања (2003, 2004), студије о француској наратологији и Марселу Прусту, као и низа књижевно-теоријских радова објављиваних у свим значајнијим домаћим часописима и другим публикацијама. У књизи Историја и прича (2009), проучава однос између фикционалног и историјског приповедања на примерима из савременог српског, постмодернистичког историјског романа (Кишовог Пешчаника, Павићевог Хазарског речника и Судбине и коментара Р. Петковића). Књига О Новој компаратистици (2015) преведена јој је на енглески језик и под насловом After Comparative Literature објављена 2018. године у издању Института за књижевност и уметност из Београда. Један од уредника зборника Проучавање опште књижевности данас (2005), Преиспитивања: аутофикција у фокусу компаратистике (2013), и Компаративна књижевност: теорија, тумачења, перспективе (2016). Добитник је признања за есејистику и књижевну критику, „Ђорђе Јовановић“ (2015) и „Милан Богдановић“ (2017). Пише књижевну критику и прати текућу књижевну, а посебно прозну продукцију у Србији, бившим југословенским републикама, и у региону Балкана уопште. Преводи прозу и теоријске текстове са енглеског и француског језика; члан је Удружења књижевних преводилаца Србије. Ангажована је на пројекту „Српска књижевност у европском културном простору“ Института за књижевност и уметност.