ПРИПРЕМA ТЕМПУС ПРОЈЕКАТА

РАДИОНИЦА ЗА ПРИПРЕМУ ТЕМПУС ПРОЈЕКАТА

У жељи да се факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу пружи могућност да се боље припреме за нови конкурс за пројекте у оквиру ТЕМПУС IV програма, у Ректорату Универзитета у Крагујевцу је 20. децембра 2010. организована »Rадионица за припрему пројеката» у сарадњи са Националном ТЕMПУС канцеларијoм.

У оквиру радионицe се разговарало о темама: како се уклопити у ТЕМПУС приоритете, новине и сличности са старим електронским формуларом за пријављивање, конкретним искуствима у писању пројеката, најчешћим грешкама и слабостима у досадашњим апликацијама, а анализирана је и конкретна студија случаја.

На радионици је закључено да, у циљу повећања ефикасности и квалитета предлога пројеката Универзитета у Крагујевцу, сви факултети који имају намеру да пријаве пројекте, или да као партнери учествују на њима, благовремено доставе Канцеларији за међународну сарадњу следећи материјал:

1. Уколико пријављујете пројекат где је Универзитета у Крагујевцу “grant holder”:
- целу апликацију и
- “financial statement” и “ legal entity” формуларе које потписује ректор.
2. Уколико се пријављујете као партнери на пројекту:
- тему и кратак садржај пројектног предлога,
- оквирни буџет пројекта и
- Мандатни уговор, који потписује ректор.

Контакт особа:
Оливера Мијатовић
Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу
Тел. 034 304 985
olja@kg.ac.rs

Документи:

Радионице за припрему Темпус пројеката

Преглед пројеката изабраних у трећем конкурсу ТЕМПУС IV - г-ђа Марија Ожеговић-Филиповић, Темпус канцеларија Србија

Четврти конкурс за Темус IV пројекте, г-ђа Дорина Ангелеску, Извршна агенција за програме сарадње у области образовања, координатор за селекцију пројеката

Темпус IV пројекти - припрема пројеката и препоруке, г-ђа Дорина Ангелеску

Четврти конкурс Темпус IV - приоритети, г-ђа Софија Дукић, Темпус канцеларија Србија

Улога министарства просвете у поступку пријављивања за нове пројекте, Проф. Радивоје Митровић, државни секретар у Министарству просвете