I Kick of meeting Темпус пројекта: "Improvement of Students Internship in Serbia-ISIS" и I састанак Координационог тима пројекта

I Kick of meeting Темпус пројекта: "Improvement of Students Internship in Serbia-ISIS" и I састанак Координационог тима од 24. до 26. новембра 2010-е на Универзитету у Крагујевцу.

Руководилац пројекта је Проф. др Миладин Стефановић, Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет.
Grantholder пројекта је Универзитет у Крагујевцу.

Документи:

Агенда