САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Саопштење за јавност Универзитета у Крагујевцу, које је јутрос упућено свим новинским агенцијама, штампаним и електронским медијима.

Министар просвете, науке и технолошког развоја заказао је званичан састанак са ректором Универзитета у Крагујевцу за среду, 31. јануар 2018. годинe.

Циљ састанка је утврђивање комплетне и на чињеницама засноване истине о законитости рада Универзитета у Крагујевцу и Факултета медицинских наука у његовом саставу.

Универзитет у Крагујевцу, чији је оснивач Република Србија, као највиша високошколска државна институција, у свом раду дугом преко четири деценије, до сада није и неће дозволити да се судови о његовој делатности и функционисању доносе ван за то овлашћених органа и институција.

Преко 20.000 студената свих нивоа студија, на 12 факултета у шест градова, као и  1.100 наставника, сарадника и преко 600 истраживача, очекује да о законитости рада Универзитета одлучују искључиво органи Универзитета и органи Републике Србије надлежни за вршење надзора, а ван створене атмосфере прогањања и линча.

У том циљу, а насупрот сензационалистичким текстовима, Универзитет ће учинити јавним и доступним документацију из које ће се неспорно видети да је рад Универзитета, факултета и свих њихових органа заснован на закону.

Истовремено, како је поступак избора ректора у току, што је и иницирало и подстакло текстове у таблоидној штампи и изјаве у електронским медијима, Универзитет ће учинити све да избори, као основни демократски принцип буду најбољи доказ истине и гаранција аутономије Универзитета.

Након одржаног званичног састанка са Министром просвете, науке и технолошког развоја, Универзитет ће о исходу обавестити јавност на конференцији за штампу.