I Kick of meeting Tempus projekta: " Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions (DL@WEB) “ i sastanak Regionalnog Koordinacionog tima projekta

I Kick of meeting Tempus projekta: " Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions (DL@WEB) “ i sastanak Regionalnog Koordinacionog tima projekta

Dana 19.11.2010. u prostorijama Rektorata Univerziteta u Kragujevcu održan je Kick off metting regionalnog Tempus projekta "Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions" - DL@WeB na kome je Univerzitet Grantholder. Sastanku su prisustvovali predstavnici sledećih partnerskih institucija iz regiona: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta iz Srbije; Ministarstvo obrazovanja i nauke, Univerzitet Crne Gore i Univerzitet Mediteran iz Crne Gore; Ministarstvo nauke i obrazovanja, Univerzitet Ćirilo i Metodije i FON Univerzitet iz Makedonije, kao i predstavnici EU partnerskih institucija: Univerzitet Macerata iz Italije, Univerzitet Pol Sezan iz Francuske, Univerzitet Primorska iz Slovenije i Evropska komisija za kvalitet e-učennja (EFQUL) iz Belgije.
Na sastanku su učesnici predstavili svoje institucije, posebno sa aspekta ciljeva projekta, a zatim je koordinator projekta dr Danijela Milošević sa Tehničkog fakultata u Čačku izložila ciljeve, aktivnosti i plan rada kojim će se realizovati predviđene aktivnosti na projektu. Detaljnije informacije možete pogledati na web adresi projekta: www.dlweb.kg.ac.rs
Nakon uvodnog (Kick off) sastanka, dana 20.11.2010. održan je sastanak Regionalnog koordinacionog tima iz Srbije, Crne Gore i Makedonije, na kome su učesnici razmotrili planove za prvi semestar projekta.

Foto galerija: