I Kick of meeting Темпус пројекта: " Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions (DL@WEB) “ и састанак Регионалног Координационог тима пројекта

I Kick of meeting Темпус пројекта: " Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions (DL@WEB) “ и састанак Регионалног Координационог тима пројекта

Дана 19.11.2010. у просторијама Ректората Универзитета у Крагујевцу одржан је Kick off metting регионалног Tempus пројекта "Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions" - DL@WeB на коме је Универзитет Grantholder. Састанку су присуствовали представници следећих партнерских институција из региона: Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу, Комисија за акредитацију и проверу квалитета из Србије; Министарство образовања и науке, Универзитет Црне Горе и Универзитет Медитеран из Црне Горе; Министарство науке и образовања, Универзитет Ћирило и Методије и ФОН Универзитет из Македоније, као и представници ЕУ партнерских институција: Универзитет Мацерата из Италије, Универзитет Пол Сезан из Француске, Универзитет Приморска из Словеније и Европска комисија за квалитет е-ученња (EFQUL) из Белгије.
На састанку су учесници представили своје институције, посебно са аспекта циљева пројекта, а затим је координатор пројекта др Данијела Милошевић са Техничког факултата у Чачку изложила циљеве, активности и план рада којим ће се реализовати предвиђене активности на пројекту. Детаљније информације можете погледати на веб адреси пројекта: www.dlweb.kg.ac.rs
Након уводног (Kick off) састанка, дана 20.11.2010. одржан је састанак Регионалног координационог тима из Србије, Црне Горе и Македоније, на коме су учесници размотрили планове за први семестар пројекта.

Фото галерија: