The SCImago Institutions Rankings (SIR) уврстило Универзитет у Крагујевцу на светској ранг листи најбољих универзитета за 2017 годину на 621 месту

The SCImago Institutions Rankings (SIR)

The SCImago Institutions Rankings (SIR) уврстило Универзитет у Крагујевцу на светској ранг листи најбољих универзитета за 2017 годину на 621 месту.

The SCImago Institutions Rankings (SIR) је научно-евалуациони ресурс за процену светских универзитета и истраживачких институција. Scimago Institutions Rankings је развио Scimago Lab  на основу научних индикатора садржаних у бази Scopus® (Elsevier B.V.).

SCImago је истраживачка група из Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Universiti of Granada, Ektremadura, Karlos II (Madrid) и Alcala de Henares, посвећен анализи информација.