SCImago Journal & Country Rank уврстило је часописе Универзитета у Крагујевцу међу најбољима на свету, док је часопис Match уврстила као најбољи часопис у Србији и 2007 најбољи часопис на свету

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank уврстило је часописе Универзитета у Крагујевцу међу најбољима на свету, док је часопис Match уврстила као најбољи часопис у Србији.

Часописи који су уврштени као најбољи часописи у Србији и на свету су:

  1. Match – Часопис Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, је најбољи часопис у Србији и 2007 најбољи часопис на свету (SJR: Q1 1.564; H Index 45).
  2. Tribology in Industry – Часопис Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, је трећи најбољи часопис у Србији и 9287 часопис на свету (SJR: Q2 0.463; H Index 13).
  3. Kragujevac Journal of Mathematics – Часопис Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, је седми најбољи часопис у Србији и 10610 часопис на свету (SJR: Q3 0.388; H Index 8).
  4. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research – Часопис Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, је 47 часопис у Србији и 22664 часопис на свету (SJR: Q4 0.119; H Index 6).

SCImago Journal & Countri Rank је јавно доступан портал који укључује часописе и научне индикаторе садржаних у бази Scopus® (Elsevier B.V.). Ови показатељи могу се користити за процену и анализу научних домена. Часописи могу бити груписани према предметној области (27 главних тематских подручја), категорија предмета (313 одређених категорија предмета) или по земљама. Подаци о цитирању су извучени са преко 21.500 наслова из више од 5.000 међународних издавача и метрика перформансе земље из 239 земаља широм света.

Ова платформа је добила своје име од SCImago часопис ранг (SJR) индикатора, који је развио SCImago од широко познатих алгоритама Google PageRank ™. Овај показатељ показује видљивост часописа садржаних у бази Scopus® од 1996. године.

SCImago је истраживачка група из Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Universiti of Granada, Ektremadura, Karlos II (Madrid) и Alcala de Henares, посвећен анализи информација, заступањем и проналажењем путем технике визуализације.