Univerzitet u Kragujevcu u susret međunarodnoj nedelji otvorenog pristupa movie

Na Univerzitetu u Kragujevcu od 23. do 29. oktobra 2017. godine, biće održana međunarodna nedelja otvorenog pristupa

Međunarodna nedelja otvorenog pristupa International Open Access Week je globalni događaj koji će se ove godine održati u nedelji od 23. do 29. oktobra i predstavlja odličnu priliku za akademsku i naučnu zajednicu da se upozna sa prednostima Otvorenog pristupa.

Univerzitet u Kragujevcu je partner na projektu BE-OPEN koji je strukturni projekat koji se finansira iz EU programa ERASMUS+, ključna akcija 2 – izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Partneri na projektu su svi državni univerziteti u Srbiji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i četiri univerziteta iz Evropske unije (Univerzitet u Lajdenu, Holandija; Univerzitet u Udinama, Italija; Goldsmits, Univerzitet u Londonu, Velika Britanija; Nacionalni tehnički Univerzitet u Atini, Grčka).

Više informacija o ERASMUS+ projektu BE-OPEN.

U okviru međunarodne nedelje otvorenog pristupa Univerzitet u Kragujevcu Vas poziva da pogledate snimak koji govori o otvorenom pristupu i jačanju istraživačkog potencijala za sve zainteresovane studente, istraživače i profesore.