Једногласне одлуке Сената и Савета Универзитета поводом писама упућеним члановима Сената и Савета

Одлуке Поводом пристиглих писама упућеним члановима Сената и Савета Универзитета у Крагујевцу

У уторак 14. новембра 2017. године у згради Ректората одржана је XXXIV седница Савета, на којој је донета Одлука о потпуној сагласности са Одлуком Сената Универзитета у Крагујевцу, бр. III-01-760/2 од 19. септембра 2017. године:

У уторак 19. септембра 2017. године у згради Ректората након одржане XLVII седнице Сената, као највишег стручног органа Универзитета у Крагујевцу, чији су чланови декани, редовни професори факултета у саставу Универзитета и представници студената, једногласно је донета Одлука: