Позив Савеза студената Филозофског факултета у Бањој Луци

Савез студената Филозофског факултета у Бањој Луци објављује позив за сарадњу у трећем броју часописа за друштвену и хуманистичку мисао „Ноема“, Савеза студената Филозофског факултета.

Позивају се сви заинтересовани да својим полемичким и стручним радовима, карикатурама/илустрацијама, преводима, прозом и поезијом, учествују у конципирању четвртог броја часописа. Уређивачки одбор се и овај пут определио да понуди потпуну слободу при изради ауторских радова, тако што се одлучио да бројеве не ограничава затварајући их у уске тематске целине, сматрајући да је то начин да се јавности изнесу различита искуства и приступи. Иако је часопис намењен, пре свега, младим истраживачима и уметницима са дипломских и постдипломских студија, радове могу слати и друге особе које су у свом послу у блиској вези са друштвеном и хуманистичком делатношћу.

Сваки рад пролази кроз рецензију од стране чланова уредништва и сарадника.

Радови се шаљу на имејл: casopis.noema@gmail.com.

Рок за завршне верзије је 01.10.2017. године. Упутство за ауторе можете преузети овде.