Vojislav Spasić i Arhangeli na univerzitetskoj Letnjoj sceni

U petak, 14. jula 2017. godine, sa početkom u 20 časova biće održan još jedan koncert na Letnjoj sceni Univerziteta na kome će nastupiti prof. mr Vojislav Spasić i akademski vokalno – instrumentalni ansambl Arhangeli


Akademski vokalno-instrumentalni ansambl ,, Arhangeli'' osnovan je 7. 1. 2015. godine u Kragujevcu zajedničkom inicijativom prof. Vojislava Spasića i Milana Marića

Arhangeli pre svega imaju odsek pevanja na kome je mentor prof. mr Vojislav Spasić, istaknuti vokalni pedagog i operski pevač. Pored profesora, sa učenicima rade i nastavnici pevanja Ana Savić-Đoković, prof i Danica Spasojević, prof.

Arhangeli iznedravaju pevače svih žanrova: Solo pevanje, pop, jazz, rock, RNB, etno, narodna muzika ...


 

 

 

Odseci:

 • Pevanje (solističko)
 • Vokalni ansambl (muški)
 • Vokalni ansambl (ženski)
 • Vokalni ansambl (mešoviti)
 • Hor
 • Dečji horić ,, Arhangelčići''
 • Revijalni orkestar
 • Veliki Narodni orkestar (Mentor i rukovodilac: Nenad Milanović - Pegi)
 • Simfonijski orkestar (Dirigent i rukovodilac: prof. Marko Nešić)
 • Kvartet viola ,,IN b'' (Mentor i rukovodilac: Ivan Brkić, prof.)
 • Gudački kvartet (Violina 1, violina 2, viola i čelo)
 • Gudački kvintet (Violina 1, violina 2, viola, čelo i kontrabas)
 • Gudački orkestar (Dirigent i rukovodilac: prof. Marko Nešić)


Od osnivanja do sada, Arhangeli su nastupili na preko 180 koncerata i pjedinačnih nastupa u svim gradovima Srbije. Članovi Arhangela dobitnici su više od 80 međunarodnih i domaćih takmičenja solo pevača (Republičko takmičenje, Međunarodno takmičenje ,, Petar Konjović'', Međunarodno takmičenje ,, Nikola Cvejić'', Međunarodno takmičenje ,, Vera Vitkai-Kovač'', Festival talenata u Sremskim Karlovcima u organizaciji UMBPS, kao i na mnogim drugim takmičenjima i festivalima...


Vojislav Spasić

      Rođen je u Nišu, gde je avršio nižu muzičku školu na odseku za violinu, posle čega je upisao srednju muzičku školu u Kragujevcu na odseku za violinu i solo pevanje. Upisuje FMU u Beogradu na Katedri za solo pevanje i diplomira u klasi prof.dr Radmile Bakočević u čijoj je klasi i magistrirao.

   Vojislav Spasić predaje na Univerzitetu u Kragujevcu, na Filološko-umetničkom fakultetuod 2005. godine, glavni predmet solo pevanje i Metodiku nastave solo pevanja, a 2014. godine izabran je za šefa Katedre. Pored Filuma, predaje i na Univerzitetu Slobomir u Bjeljini, odeljenje u Beogradu.   Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, kako za profesionalni i pedagoški rad, tako i za humanitarni, a najznačajnije su Orden za Građanske zasluge u umetnosti; Hristodarje – za veliki broj održanih dobrotvornih koncerata u Srbiji; Orden „ KRUNA“ za građanske zasluge u umetnosti, za organizovanje i učestvovanje muzičkog života Srbije; Medalja „ ĐURĐEVDANSKI KRST“ za ostvarene profesionalne i pedagoške rezultate; Orden „ ZLATNA KRUNA“ za veliki broj održanih humanitarnih i dobrotvornih koncerata ipostignute rezultate u pedagoškom radu; Prve i specijalne nagrade na Takmičenjima: ,, Petar Konjović'', ,, Nikola Cvejić'', Vojislav Vučković'', ,,Josif Marinković'' ...

   Vojislav Spasić je kao operski i koncertni solista nastupao u svim gradovima Srbije kao i u inostranstvu u Rusiji, SAD, Kanadi, Engleskoj, Nemačkoj, Italiji ...

    Studenti i učenici mr Vojislava Spasića do sada su osvojili više od 120 nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, pored čega im ne zaostaju ni priznanja za humanitarni rad jer pored pevanja u klasi, studenti su aktivni u svim poljima, pre svega u humanitarnom radu.


Foto galerija: