Promocija doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu movie

U sredu, 28. juna 2017. godine, sa početkom u 18,00 časova, u Parku Rektorata promovisano je 113 doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nebojša Arsenijević svečano je promovisao doktore nauka koji su, u perodu od maja 2016. do maja 2017. godine, odbranili doktorsku disertaciju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.

Univerzitet u Kragujevcu, kao i prošle godine izdao je knjigu pod nazivom Knjiga doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu 2017. koja sažeto predstavlja sve doktorande i naučni doprinos njihovih doktorskih disertacija. Na Univerzitetu u Kragujevcu, do sada je promovisano 1185 doktora nauka, uključujući i današnju promociju.

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nebojša Arsenijević promovisao je 113 doktora nauka, 11 doktora nauka na Fakultetu inženjerskih nauka, 7 doktora nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, 3 doktora nauka na Ekonomskom fakultetu, 9 doktora nauka na Pravnom fakultetu, 15 doktora nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu, 48 doktora nauka na Fakultetu medicinskih nauka, 5 doktora nauka na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, 2 doktora nauka na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, 3 doktora nauka na Učiteljskom fakultetu u Užicu, 8 doktora nauka na Filološko-umetničkom fakultetu i 2 doktora nauka na Agronomskom fakultetu u Čačku, i to:

 

U doktore tehničkih nauka:

 1. Mišo Bjelić
 2. Saša Prodanović
 3. Branko Radičević
 4. Rade Vasiljević
 5. Marjan Milošević
 6. Milica Taušanović
 7. Olga Ristić
 8. Sanja Jevtić
 9. Vojislav Vukadinović
 10. Aleksandra Patarić

 U doktore nauka - mašinskog inženjerstva: 

 1. Aleksandra Petrović
 2. Aleksandar Jovičić
 3. Andreja Stefanović
 4. Marko Topalović
 5. Vladimir Milovanović
 6. Suzana Petrović Savić
 7. Igor Saveljić
 8. Bojan Bogdanović
 9. Saša Ranđelović
 10. Dubravka Živković
 11. Pavle Mijović
 12. Dragan Čukanović

U doktore nauka - elektrotehnika i računarstvo:

 1. Zoran Vuković

U doktore ekonomskih nauka:

 1. Gordana Tomić
 2. Milka Grbić
 3. Dejan Sekulić

U doktore pravnih nauka:

 1. Nenad Milić
 2. Dragan Milidragović
 3. Ivana Petrović
 4. Dušan Jerotijević
 5. Svjetlana Ivanović
 6. Dejan Logarušić
 7. Dragan Dakić
 8. Sanda Ćorac
 9. Aleksandra Pavićević

U doktore hemijskih nauka:

 1. Jovana Muškinja
 2. Milica Kosović
 3. Iva Popović
 4. Emina Mrkalić

U doktore bioloških nauka:

 1. Nemanja Stanković
 2. Bojana Tubić
 3. Svetlana Stepanović
 4. Aleksandra Milošković
 5. Miloš Matić

U doktore matematičkih nauka:

 1. Bratislav Sredojević
 2. Zoran Maksimović
 3. Aleksandar Šebeković
 4. Marjan Matejić

U doktore fizičkih nauka:

 1. Ivan Petrović
 2. Momir Arsenijević

U doktore medicinskih nauka:

 1. Slaviša Savić
 2. Željko Vlaisavljević
 3. Milica Vukašinović-Vesić
 4. Biljana Jaredić
 5. Mirjana Marinković
 6. Biljana  Majstorović
 7. Ivana Iličković
 8. Marija Bursać
 9. Aleksandar Matić
 10. Ivana Stašević-Karličić
 11. Cveta Špadijer-Mirković
 12. Valentina Talevska
 13. Dejan Stanojević
 14. Dragan Vasiljević
 15. Aleksandar Cvetković
 16. Nemanja Jovičić
 17. Vesna Jovanović
 18. Zvezdana  Stojanović
 19. Marija Anđelković
 20. Ivana Đurić-Filipović
 21. Smiljana Kostić
 22. Biljana Popovska-Jovičić
 23. Katarina Đokić Pješčić
 24. Igor Đurišić
 25. Radmila Radojević-Popović
 26. Aleksandra Arsović
 27. Sanja Šarac
 28. Miloš Nikolić
 29. Dragan Lović
 30. Maja Milosavljević
 31. Ivan Srejović
 32. Gora Miljanović
 33. Milica Petrović
 34. Marina Mijajlović
 35. Miloš Milosavljević
 36. Marko Spasić
 37. Violetta Raffay
 38. Radiša Pavlović
 39. Nebojša Marić
 40. Dubravka Vukadinović
 41. Aleksandar Dagović
 42. Igor Jovanović
 43. Svetlana Ristić
 44. Dragana Ristić
 45. Marko Milosavljević
 46. Petar Ristić
 47. Milena Deljanin
 48. Snežana Pešić

U doktore biotehničkih nauka:

 1. Dejan Tomašević
 2. Simeon Rakonjac

U doktore nastave matematike:

 1. Radojko Damjanović

U doktore metodike nastave fizičkog vaspitanja:

 1. Slađana Stanković

U doktore didaktičko-metodičkih nauka:

 1. Slavica Dimitrijević
 2. Jovan Marković
 3. Gordana Stepić

U doktore filoloških nauka:

 1. Svetlana Rajičić-Perić
 2. Jelena Spasić
 3. Tanja Milosavljević
 4. Bojana Veljović
 5. Tatjana Jovanović
 6. Gorana Zečević Krneta
 7. Danko Kamčevski
 8. Ivana Palibrk

 


Foto galerija: