Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju

Na Univerzitetu u Kragujevcu je 11.05.2017 održana javna rasprava o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju

Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Vesna Mandić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, prof. dr Ćemal Dolićanin, predsednik Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, prof. dr Miladin Kostić, član radne grupe za izradu Zakona i rektor Univerziteta u Novom Pazaru, kao i predstavnici Ministarstva u radnoj grupi za izradu Zakona Ljiljana Todorović i Vladimir Bojović, su 11. maja 2017. godine na tribini u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju, u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, predstavili razloge i ciljeve ponuđenih rešenja u nacrtu Zakona i odgovarali na primedbe i predloge date na nacrt Zakona.

U tribini su uzeli učešća dekani, članovi organa Univerziteta, nastavnici, saradnici i istraživači, predstavnici studentskih organizacija, kao i nenastavno osoblje, na čelu sa rektorom Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Nebojšom Arsenijevićem.

Pored održane tribine, u toku trajanja Javne rasprave, svi zainteresovani mogu da upute primedbe putem obrasca koji se nalazi na linku.


Foto galerija: