Одржана промоција научне монографије Савремени токови уметничког тржишта: уметници и нове компетенције, Јоване Ђорђевић

У Универзитетској галерији у Крагујевцу, 10. априла 2017. године у 19 часова одржана је промоција научне монографије Савремени токови уметничког тржишта: уметници и нове компетенције, сараднице Јоване Ђорђевић

Монографија Савремени токови уметничког тржишта: уметници и нове компетенције јесте приређен мастер рад „Високо уметничко образовање: менаџмент уметности у курикулумима уметничких факултета у Србији“, одбрањен 2012. године на Универзитету уметности у Београду, у оквиру интердисциплинарних мастер студија Културна политика и менаџмент. Монографија је објављена 2014. године, на основу конкурса Задужбине Андрејевић као најбољи мастер рад у својој научној дисциплини.

Монографија се бави питањима и недостацима високог уметничког образовања у Србији, излаже кључне проблеме културне политике и пропусте образовног система одговорне за лошу позицију уметника у земљи и на крају, предлаже конкретне кораке ка решавању уочених недостатака. Посебно се истиче важност формалног образовања па се у монографији истичу правци којима би уметнички факултети требало да се окрену у циљу обезбеђивања квалитетнијег образовања својих студената и њиховог оспособљавања за професионалну афирмацију. Закључци овог рада резултат су емпиријског истраживања, и резулата добијених анализом упитника у чијем су попуњавању учествовали професионални уметници и студенти завршних година основних уметничких студија (на узорку свих факултета Универзитета уметности у Београду).

С обзиром да Универзитет у Крагујевцу обухвата и уметничке студије, промоција монографије је првенствено била намењена наставницима и сарадницима Универзитета, студентима Филолошко-уметничког факултета, радницима у култури и уметности, и већ афирмисаним уметницима. У првом делу промоције ауторка је говорила о садржају монографије, изнела је основне податке о фазама и елементима спроведеног истраживања и тумачења добијених резултата. Више o информативној вредности и научној релевантности монографије на отвореној дискусији у другом делу промоције говорили су доц. др Душан Ристановић са Факултета педагошких наука у Јагодини и проф. др Бојан Оташевић са Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.

 

Јована Ђорђевић

Рођена 1986. године у Параћину. Дипломирала 2010. године на Одсеку за зидно сликарство Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Мастер студије завршила 2012. године на студијском програму Културна политика и менаџмент (Унеско катедра), Универзитета уметности у Београду. Ангажована као сарадник на Факултету педагошких наука у Јагодини. Члан је УЛУС-а од 2012. године.

Научно-истраживачки радови:

Ђорђевић Ј. и Ђорђевић М. (2016). Уметничко образовање - компаративна анализа културних политика. Узданица - часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, год. XIII, Бр. 2, (117-128), Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. [УДК: 37.036(4) 316.75(4)]          

Ђорђевић Ј. (2014), Савремени токови уметничког тржишта: Уметници и нове компетенције, Задужбина Андрејевић, Београд.

Учешће на конференцијама и научним скуповима:

2016  XI Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац; излагање „Аутопортрети српског идентитета“.

2012  Семинар Комуникација кроз музејске предмете и збирке, пројекат Преобликовање музеја, Народни музеј, Београд.

Признања за научни рад:

2013  Награда Задужбине Андрејевић за одбрањен мастер рад „Високо уметничко

образовање: Менаџмент уметности у курикулумима уметничких факултета у

Србији“ у виду објављивања научне монографије, Београд.

Радно искуство:

2016  Сарадник на предметима из области Ликовна уметност са методиком наставе, Факултет педашких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.

2013  Стручни стаж у Министарству културе и медија РС, сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије.

2012  Професионални стаж у Заводу за проучавање културног развитка у Београду.

2009-2010  Стручни сарадник, Ликовна секција, Дом ученика средњих школа АРТЕМ, Крагујевац.


Фото галерија: