Univerzitet u Kragujevcu uvršćen u prvih 600 univerziteta na svetu liste RankPro

Međunarodna lista za rangiranje univerziteta RankPro je, na osnovu podataka predatih od strane Univerziteta u Kragujevcu, a koji se tiču akademskih dostignuća fakulteta u njegovom sastavu kao i samih nastavnika i studenata, uvrstila Univerzitet u Kragujevcu u grupu prvih 600 vodećih Univerziteta na svetu. Univerzitet u Kragujevcu i Univerzitet u Beogradu su jedini univerziteti iz Srbije koji su dospeli na listu.

Osim akademskih podataka, u ranijoj fazi rangiranja izvršena je i analiza informativnosti sadržaja internet prezentacije univerziteta po parametrima kao što su: informacije za strane studente, predavače, istraživače, potencijalne partnerske institucije, predstavnike privrede, ulagače itd. U ovoj fazi Univerzitet u Kragujevcu je ocenjen višim ocenama nego bilo koji drugi univerzitet u Srbiji.

Ovo je prvo uključenje Univerziteta u Kragujevcu na liste vodećih univerziteta u međunarodnom kontekstu, a Univerzitet i fakulteti u njegovom sastavu nastaviće da ulažu napore u pozicioniranje na ostalim relevantnim rang listama i time povećavaju vidljivost naših institucija u svetu.

Pomenute rang liste dostupne su na internet stranici: www.cicerobook.com/en/ranks, ili direktno u PDF formatu.