Универзитет у Крагујевцу увршћен у првих 600 универзитета на свету листе RankPro

Међународна листа за рангирање универзитета RankPro је, на основу података предатих од стране Универзитета у Крагујевцу, а који се тичу академских достигнућа факултета у његовом саставу као и самих наставника и студената, уврстила Универзитет у Крагујевцу у групу првих 600 водећих Универзитета на свету. Универзитет у Крагујевцу и Универзитет у Београду су једини универзитети из Србије који су доспели на листу.

Осим академских података, у ранијој фази рангирања извршена је и анализа информативности садржаја интернет презентације универзитета по параметрима као што су: информације за стране студенте, предаваче, истраживаче, потенцијалне партнерске институције, представнике привреде, улагаче итд. У овој фази Универзитет у Крагујевцу је оцењен вишим оценама него било који други универзитет у Србији.

Ово је прво укључење Универзитета у Крагујевцу на листе водећих универзитета у међународном контексту, а Универзитет и факултети у његовом саставу наставиће да улажу напоре у позиционирање на осталим релевантним ранг листама и тиме повећавају видљивост наших институција у свету.

Поменуте ранг листе доступне су на интернет страници: www.cicerobook.com/en/ranks, или директно у PDF формату.