Признање Универзитету у Крагујевцу за изврсност у области унапређења услова рада истраживача

У октобру 2016. године Сенат Универзитета у Крагујевцу усвојио је Стратегију људских ресурса за истраживаче и Акциони план за спровођење Стратегије људских ресурса за истраживаче. Оба документа усаглашена су са начелима Европске повеље за истраживаче и Европског кодекса о запошљавању истраживача.

Усвајањем ових принципа, Универзитет у Крагујевцу се обавезао на посвећеност и континуирану активност у циљу даљег побољшања положаја научних радника, а тиме је остварио и право на аплицирање за престижно признање – Лого изврсности у области унапређења услова рада истраживача, који додељује Европска комисија. Овај лого је међународно препозната ознака стандарда квалитета на овом пољу.

Овог месеца, напори Универзитета у Крагујевцу у погледу наведених активности резултирали су успехом. Након анализе и евалуације достављених стратешких докумената, Европска комисија је Универзитету у Крагујевцу доделила награду ,,HR Excellence in Research’’, што представља значајан корак за Универзитет у смислу бољег позиционирања и рангирања у међународним оквирима, унапређења квалитета рада у истраживачком сектору и повезивања са водећим истраживачким организацијама у Европи.

Универзитет у Крагујевцу и Универзитет у Нишу су једине високошколске институције у Србији које су носиоци ове престижне ознаке.