Одржана Светосавска академија Универзитета у Крагујевцу

Поводом обележавања Светог Саве - Дана духовности у Републици Србији, 27. јануара 2017. године у Универзитетској галерији у Крагујевцу, организована је Светосавска академија Универзитета у Крагујевцу

27. јануар, који се празнује као Дан духовности у нашој земљи, подсећа нас на школску 1840-41. годину када је Свети Сава први пут обележен као школска слава у Србији и то на Лицеју Књажевства Сербског у Крагујевцу, на првој високошколској институцији у модерној Србији, на чијим темељима је настао и наш Универзитет.

На Светосавској академији Универзитета у Крагујевцу, која је одржана 27. јануара 2017. године у Универзитетској галерији, Универзитет у Крагујевцу по први пут доделио је Светосавску награду за животно дело и Светосавску награду за изузетна постигнућа у последњих пет година - за изузетне резултате и иновације у области науке/уметности, изузетне успехе у организацији и реализацији националних, међународних и других научно-истраживачких пројеката, регистроване патенте, експерименте, објављене значајне научне односно уметничке радове и научна/уметничка дела која су допринела развоју, унапређивању и популаризацији научног и уметничког рада  Универзитета..

Одлуку о добитницима Светосавских награда, на предлог Комисије, донео је Сенат Универзитета у Крагујевцу. Светосавску награду добитницима уручио је проректор за науку проф. др Драган Бошковић.

Добитник Светосавске нагрaде за животно дело је професор Видан Папић, редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Добитник Светосавске нагрaде за изузетна постигнућа је професор доктор Миломир Гашић, редовни проф Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву. 

На предлог Управног одбора фондације за стипендирање најбољих студената у календарској 2017. години, крајем протекле године објављен је Конкурс за доделу стипендија. Конкурс је расписан за студенте 12 факултета, колико их има Универзитет у Крагујевцу, а према правилима Конкурса стипендије су додељене најбољим студентима завршне године основних академских и интегрисаних академских студија.  И ове године Фондација је одлучила да стипендира два најбоља студента Филолошко-уметничког факултета, јер се на овом Факултету одвијају студијски програми из два поља, поља друштвено-хуманистичких наука – област филологија и поља уметности.

Уговоре о додели стипендија најбољим студентима уручила је проф. др Снежана Соковић – управник Фондације за стипендирање најбољих студената Универзитета у Крагујевцу.

Награђени студенти:

Ненад Јованчић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Воћарство и виноградарство на Агрономском факултету у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 8,80.

Драгана Зорић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Пословна економија и менаџмент – модул Рачуноводство и пословне финансије на Економском факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,96.

Наталија Алексић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Урбано инжењерство на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,67.

Стефан Китановић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Машинско инжењерство – модул Пројектовање у машиноградњи на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, са оствареном просечном оценом током студија 9,35. 

Дејан Радовановић, студент VI године интегрисаних академских студија, студијски програм Медицина на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,91.

Срђан Дивац, студент IV године основних академских студија, студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство на Факултету техничких наука у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 9,67.

Дијана Златановић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ на Факултету педагошких наука у Јагодини, са оствареном просечном оценом током студија 8,83.

Никола Милосављевић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Право – општи смер на Правном факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 10,00.

Тијана Ристовић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Информатика на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,97.

Данијела Војиновић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ на Учитељском факултету у Ужицу, са оствареном просечном оценом током студија 9,83.

Ања Ђеровски, студент IV године основних академских студија, студијски програм Француски језик и књижевност на Одсеку за филологију Филолошко-уметничког факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,81.

Милица Миловић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Музика у медијима на Одсеку за музичке уметности Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,70.

Сара Радојевић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Хотелијерство и туризам на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, са оствареном просечном оценом током студија 9,92.

 

Светосавску беседу говорио је доцент Филолошко-уметничког факултета др Часлав Николић. У књижевном делу програма сарадници и студенти ФИЛУМ-а говорили су текстове о Светом Сави,  писане од средњег века до данас,  које су приредили доцент Часлав Николић и асистент Александра Матић. 

У музичком делу програма учествовали су студенти Јована Илић - сопран, Искра Сретовић – сопран, Јована Ђуровић – клавир и алт, Димитрије Аксентијевић – тенор, Алекса Јевтић – баритон.


Фото галерија: