Одржан први састанак PR тимова и служби за маркетинг и односе са јавношћу факултета у саставу Универзитету у Крагујевцу

На Факлтету педагошких наука у Јагодини, у среду 28. децембра 2016. године одржан је први радни састанак PR тимова и Служби за маркетинг и односе са јавношћу факултета у саставу Универзитету у Крагујевцу.

Састанку PR тимова и Служби за маркетинг и односе са јавношћу чланица нашег Универзитету присуствовали су представници Универзитета у Крагујевцу, Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Kрагујевцу, Факултета педагошких наука у Јагодини, Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Економског факултета у Крагујевцу, Факултета техничких наука у Чачку, Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи и Учитељског факултета у Ужицу, који су представили досадашње активности својих институција у области односа са јавношћу и промоције. Састанак је отворила декан Факултета педагошких наука у Јагодини, проф. др Виолета Јовановић.

Поред међусобне размене професионалног искуства и упознавања са маркетиншким и комуникацијским стратегијама које примењују ове високошколске институције, посебан нагласак је стављен на јачање веза и унапређивање сарадње између PR тимова и Служби за маркетинг и односе са јавношћу.

Истакнуто је да је у предстојећем уписном периоду потребно изнаћи моделе заједничке сарадње свих факултета у саставу Универзитету у Крагујевцу и ускладити појединачно представљање и промоцију факултета у средњим школама и на сајмовима образовања са активностима PR службе Универзитета у Крагујевцу и Центра за развој каријере.

Представници ових институција су дошли до заједничког закључка да је састанке овог типа потребно организовати више пута годишње, предложено је да следећи састанак буде одржан на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.
 


Фото галерија: