Расписан Конкурс за избор програмског садржаја Универзитетске галерије у Крагујевцу

Уметнички савет Универзитетске галерије у Крагујевцу расписао је Конкурс за избор програмског садржаја Универзитетске галерије за период од 01. фебруара до 31. децембра 2017. године у циљу организовања, промовисања и представљања:

  • Научно-наставног, културног и уметничког стваралаштва наставника, сарадника и студената Универзитета у Крагујевцу;
  • Изложби, књижевних вечери, концерата и других научних и уметничких садржаја афирмисаних наставника, научника и уметника из земље и иностранства.


Програмски садржаји Универзитетске галерије у Крагујевцу у календарској 2017. години организоваће се у оквиру Универзитетске галерије и Универзитетске летње сцене. Право учешћа на Конкурсу имају, појединачно или групно, наставници, сарадници и студенти Универзитета у Крагујевцу, као и афирмисани научници и уметници из земље и иностранства у наведеним областима.

Конкурс је отворен од 19. децембра 2016. до 20. јануара 2017. године.  Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Текст Конкурса можете погледати у прилогу.

Пријаву на Конкурс и конкурсну докоментацију доставити лично или поштом на адресу:

Универзитет у Крагујевцу
Јована Цвијића б.б.
34 000 Крагујевац

Са назнаком: УНИВЕРЗИТЕТСКА ГАЛЕРИЈА/КОНКУРС или електронским путем на адресу pr.sluzba@kg.ac.rs са назнаком ЗА КОНКУРС


Документи:

Текст конкурса