РЕЗУЛТАТИ ТРЕЋЕГ КОНКУРСА ЗА TEMPUS IV ПРОЈЕКТЕ

РЕЗУЛТАТИ ТРЕЋЕГ КОНКУРСА ЗА TEMPUS IV ПРОЈЕКТЕ

Европска Комисија је завршила селекцију за трећи конкурс за ТЕМПУС ИВ пројекте. У овом конкурсу Универзитет у Крагујевцу је одабран да координира два пројекта:

1. “Improvement of Students’ Internship in Serbia (ISIS)
2. “Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions (DL@WEB)

а партнер је у још шест пројеката:

1. «Master Programme in Applied Statistics - MAS»
Координатор: Универзитет у Новом Саду
2. «Strengthening the Student Role in Governance and Management at the Universities of Serbia in line with the Bologna Process (SIGMUS) "
Координатор: Универзитет у Београду
3. «Reforming Foreign Language Studies in Serbia (ReFLeSS)
Координатор: Универзитет у Београду
4. "Production and Profitability Improvement in Serbia Enterprises by Adopting Lean Thinking Philosophy and Strengthening Enterprise – Academia Connections – LeanEA
Координатор: Универзитет у Новом Саду
5. "Master Programme for Subject Teachers in Serbia"
Координатор: Универзитет у Београду
6. “Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes –MCHEM
Координатор: University of Greenwich, London

Више информација на сајту: www.eacea.ec.europa.eu