INFO dan o akcijama programa Marija Sklodovska-Kiri

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog  razvoja sa Evropskom komisijom - Generalnim direktoratom za obrazovanje i kulturu, organizuje 13. decembra 2016. godine u zgradi Univerziteta u Beogradu, info dan u okviru kampanje posvećene efikasnijem korišćenju programa Marija Sklodovska-Kiri (MSCA) u zemljama pridruženim članicama programa Horizont 2020.

Cilj održavanja jednog ovakvog događaja je poboljšanje učešća istraživača iz Republike Srbije, kako u podnošenju projektnih prijava tako i u dobijanju grantova kroz navedeni program. MSCA predstavlja važan segment stuba „izvrsna nauka“ u okviru programa Horozont 2020 i obezbeđuje sredstva kako za mlade istraživače tako i za iskusne istraživače, kroz nekoliko tipova akcija, za čiju realizaciju je planirano izdvajanje više od 6 milijardi evra do 2020. godine.

Registracija učesnika se vrši ovde, a više detalja o MSCA pogledajte ovde.