Održan VIII Sajam stipendija

U holu Pravnog fakulteta 13. oktobra 2016. godine, Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata održao je svoj VIII Sajam stipendija i informisao zainteresovane studente i diplomce Univerziteta u Kragujevcu o mogućnostima za akademsku mobilnost i usavršavanje u zemlji i inostranstvu.

Tradicionalni VIII Sajam stipendija pod sloganom „Izaberi stipendiju po svojoj meri“, u organizaciji Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu, održan je u četvrtak, 13. oktobra 2016. godine u holu Pravnog fakulteta u periodu 11 – 15 časova.

Sajam je bio prava prilika da se svi zainteresovani studenti i diplomci Univerziteta u Kragujevcu informišu o aktuelnim konkursima za stipendije za studije i/ili dodatno usavršavanje u zemlji i inostranstvu, mogućnostima za studentsku razmenu, volontiranje ili obavljanje stručne prakse u inostranstvu, uslovima za učestvovanje u ovim programima i mnogim drugim pojedinostima značajnim za njihovo dalje obrazovanje ili razvoj karijere.

 Učesnici ovogodišnjeg Sajma stipendija bili su:

 1. Ministarstvo omladine i sporta – Fond za mlade talente Republike Srbije
 2. Francuski institut u Srbiji (Institute Francais) i Nacionalna agencija za promociju francuskog visokog obrazovanja u inostranstvu (Campus France)
 3. Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD)
 4. Fondacija Tempus - Erazmus+ kancelarija u Srbiji
 5. Fondacija „Dr Zoran Đinđić“
 6. Britanski savet
 7. Međunarodni akademski centar
 8. Predstavnik univerziteta Politecnico di Milano
 9. Međunarodna studentska organizacija AIESEC, Lokalna kancelarija Kragujevac
 10. Međunarodna studentska organizacija IFMSA, Lokalni komitet Kragujevac
 11. ProCredit Banka
 12. Internet portal Stipendije.rs
 13. S4WB pretraživač stipendija za studente iz zemalja Zapadnog Balkana
 14. Mladi istraživači Srbije
 15. Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u   Kragujevcu - organizator i domaćin Sajma

U toku trajanja sajamskog dela manifestacije, u sali Senata Univerziteta u Kragujevcu održane su sledeće prezentacije:

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija predstavila je zainteresovanim studentima i administrativnom i akademskom osoblju mogućnosti u okviru Erazmus+, Erazmus Mundus i CEEPUS programa.

Predstavnici Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) i Fondacije dr Zoran Đinđić održali su zajedničku prezentaciju svojih programa i prisutnim studentima predstavili mogućnosti za studije i usavršavanje u Nemačkoj.

Predstavnici ProCredit zainteresovanim kandidatima predstavili su mogućnosti za usavršavanje kroz ProCredit Entry program, koji je namenjen studentima završnih godina i diplomcima koji žele da grade karijeru u oblasti bankarstva i finansija.

VIII Sajmu stipendija prisustvovali su i studenti iz inostranstva koji su na razmeni na Univerzitetu u Kragujevcu.

Prema interesovanju studenata i oceni izlagača, ovogodišnji Sajam stipendija bio je veoma uspešan, a Centar za razvoj  karijere će se, kao organizator, truditi da Sajam i u narednim godinama bude najpouzdaniji izvor informacija o aktuelnim programima mobilnosti studenata, konkursima i stipendijama.

Zainteresovani studenti se za detaljnije informacije o dostupnim programima mogu obratiti Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu telefonom na 034/300-425, elektronskom poštom na razvojkarijere@kg.ac.rs, ili doći lično u prostorije Centra (drugi sprat rektorata Univerziteta u Kragujevcu) svakog radnog dana od 08 do 16 časova.


Foto galerija: