Разговори о сарадњи и размени докторанада

Универзитет у Крагујевцу је 6. октобра 2016. године посетио Suresh C. Tyagi Ph.D, редовни професор Медицинског факултета у Луивилу и гостујући професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Ректор Универзитета у Крагујевцу проф. др Небојша Арсенијевић започео је разговоре о будућој размени докторанада и сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Универзитета из Луивила.

Разговору је присуствовао и продекан за наставу Факултета медицинских наука у Крагујевцу, проф. др Владимир Јаковљевић.


Фото галерија: