Monitoring TEMPUS projekata

Gospođica Antonella Giorgio iz Evropske izvršne agencije u radnoj poseti Univerzitetu u Kragujevcu, 29.06.2010 u cilju monitoringa Tempus projekata.

Gospođica Antonella Giorgio iz Evropske izvršne agencije koja je zadužena za realizaciju TEMPUS IV projekata ispred Evropske Komisije i predstavnici Nacionalne Tempus Kancelarije u Srbiji će boraviti na Univerzitetu u Kragujevcu 29. juna 2010. gde će razgovarati sa rektorom i prorektorima Univerziteta u Kragujevcu o ostvarenim aktivnostima na TEMPUS projektima i podršci Univerziteta u realizaciji tih aktivnosti i izvršiti monitoring dva projekta koje koordinira Univerzitet u Kragujevcu:
145010 Development Of Lifelong Learning Framework In Serbia (Koordinator projekta - Prof. dr Verica Babić) www.delfis.kg.ac.rs
144684 WBC Virtual Manufacturing Network - Fostering an Integration of the Knowledge Triangle (Koordinator projekta –Prof. dr Vesna Mandić) www.wbc-vmnet.rs