Promocija doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu

U utorak, 28. juna 2016. godine, sa početkom u 18.00 sati, u Parku Rektorata promovisano je 139 doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nebojša Arsenijević svečano je promovisao doktore nauka koji su, u perodu od maja 2015. do maja 2016. godine, odbranili doktorsku disertaciju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.

Univerzitet u Kragujevcu prvi put ove godine izdao je knjigu pod nazivom „Knjiga doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu 2016.“ koja sažeto predstavlja sve doktorande i naučni doprinos njihovih doktorskih disertacija. Do sada je na Univerzitetu u Kragujevcu promovisano 1072 doktora nauka, uključujući i današnju promociju.

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nebojša Arsenijević promovisao je 139 doktora nauka, 22 doktora nauka na Fakultetu inženjerskih nauka, 9 doktora nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, 10 doktora nauka na Ekonomskom fakultetu, 9 doktora nauka na Pravnom fakultetu, 21 doktor nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu, 49 doktora nauka na Fakultetu medicinskih nauka, 4 doktora nauka na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, 2 doktora nauka na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, jednog doktora nauka na Učiteljskom fakultu u Užicu i 12 doktora nauka na Filološko-umetničkom fakultetu, i to:

 

u doktore tehničkih nauka

 1. Dejana Veljkovića, mentor prof. dr Nenad Filipović
 2. Sašu Jovanovića, mentor prof. dr Nebojša Jovičić
 3. Milana Mutavdžića, mentor prof. dr Vukić Lazić
 4. Ivana Miletića, mentor prof. dr Ružica Nikolić
 5. Andreju Ilića, mentor prof. dr Lozica Ivanović
 6. Raduna Vulovića, mentor prof. dr Nenad Filipović
 7. Olivera Momčilovića, mentor prof. dr Slavko Arsovski
 8. Aleksu Babića, mentor prof. dr Andrija Sarić
 9. Oliveru Pešić, mentor prof. dr Branka Jordović
 10. Zorana Ristanovića, mentor prof. dr Aleksa Maričić
 11. Danijelu Milentijević, mentor prof. dr Alempije Veljović
 12. Branka Koprivicu, mentor prof. dr Alenka Milovanović
 13. Vanju Luković, mentor prof. dr Danijela Milošević
 14. Vojkana Radonjića, mentor prof. dr Slobodan Đukić
 15. Milenka Ćirića, mentor prof. dr Radojka Krneta
 16. Nebojšu Denića, mentor prof. dr Zoran Nešić
 17. Nebojšu Bogojevića, mentor prof. dr Vojkan Lučanin
 18. Nebojšu Zdravković, mentor prof. dr Milomir Gašić
 19. Gorana Miodragovića mentor prof. dr Radovan Bulatović

 

u doktore nauka - mašinskog inženjerstva

 1. Vladimira Dunića, mentor prof. dr Radovan Slavković
 2. Dragana Cvetkovića, mentor prof. dr Milorad Bojić
 3. Tijanu Đukić, mentor prof. dr Nenad Filipović
 4. Vladimira Nedića, mentor prof. dr Milan Erić
 5. Branimira Milosavljević, mentor prof. dr Radivoje Pešić
 6. Miloša Radovića, mentor prof. dr Nenad Filipović
 7. Dragana Džunića, mentor prof. dr Slobodan Mitrović
 8. Sašu Ćukovića, mentor prof. dr Goran Devedžić
 9. Jasminu Skerlić, mentor prof. dr Milorad Bojić
 10. Danijelu Nikolić, mentor prof. dr Milorad Bojić
 11. Aleksandra Radakovića, mentor prof. dr Dragan Milosavljević
 12. Aleksandra Đorđevića, mentor prof. dr Milan Erić
 13. Arsa Vukićevića, mentor prof. dr Gordana Jovičić
 14. Nebojšu Hristova, mentor prof. dr Slobodan Savić
 15. Marka Miletića, mentor prof. dr Milorad Bojić
 16. Milana Bižića mentor prof. dr Dragan Petrović

 

u doktore ekonomskih nauka

 1. Milana Čupića, mentor prof. dr Predrag Stančić
 2. Katicu Radosavljević, mentor prof. dr Žaklina Stojanović
 3. Jelenu Doganjić, mentor prof. dr Jelena Kočović
 4. Jelenu Premović, mentor prof. dr Agneš Boljević
 5. Olgicu Nestorović, mentor prof. dr Nenad Stanišić
 6. Zlatu Đurić, mentor prof. dr Slavica Jovetić
 7. Nikolu Boškovića, mentor prof. dr Svetislav Milenković
 8. Aleksandru Fedajev, mentor prof. dr Petar Veselinović
 9. Draganu Rejman Petrović, mentor prof. dr Zora Arsovski
 10. Predraga Vukovića, mentor prof. dr Gordana Radosavljević

 

u doktore pravnih nauka

 1. Zorana Čvorovića, mentor prof. dr Marko Pavlović
 2. Milicu Torbicu, mentor prof. dr Srđan Đorđević
 3. Andreja Mićovića, mentor prof. dr Dragan Vujisić
 4. Kseniju Vlašković, mentor prof. dr Slobodan Marković
 5. Dimitrija Ćeranića, mentor prof. dr Dragica Živojinović
 6. Snežanu Radojičić, mentor prof. dr Nada Todorović
 7. Milicu Panić, mentor prof. dr Nenad Đurđević
 8. Dijanu Savić Božić, mentor prof. dr Sveto Purić
 9. Sanju Savić, mentor prof. dr Srđan Đorđević

 

u doktore hemijskih nauka

 1. Ivanu Stanojević, mentor prof. dr Miloš Đuran
 2. Draganu Stevanović, mentor prof. dr Rastko Vukićević
 3. Dragoslava Ilića, mentor prof. dr Srećko Trifunović
 4. Enisu Selimović, mentor prof. dr Živadin Bugarčić
 5. Darka Ašanina, mentor prof. dr Snežana Rajković
 6. Nenada Jankovića, mentor prof. dr Zorica Bugarčić
 7. Aleksandra Mijatovića, mentor prof. dr Živadin Bugarčić
 8. Anku Pejović, mentor prof. dr Rastko Vukićević
 9. Igora Đurovića, mentor prof. dr Svetlana Marković
 10. Mirjanu Đurović, mentor prof. dr Živadin Bugarčić
 11. Đorđa Petrovića, mentor prof. dr Predrag Đurđević

 

u doktore bioloških nauka

 1. Jasminu Obradović, mentor prof. dr Vladimir Jurišić
 2. Ivanu Stošić, mentor prof. dr Olivera Milošević Đorđrvić
 3. Jelenu Rajković, mentor prof. dr Stevo Najman
 4. Jelenu Tomović mentor prof. dr Vladica Simić

 

u doktore informatičkih nauka

 1. Vericu Milutinović, mentor prof. dr Dragić Banković
 2. Tatjanu Stojanović, mentor prof. dr Zoran Ognjanović
 3. Anu Kaplarević-Mališić, mentor prof. dr Miloš Ivanović
 4. Milovana Milivojevića, mentor prof. dr Boban Stojanović

 

u doktora računarskih nauka

 1. Višnju Simić, mentor prof. dr Boban Stojanović

 

u doktora fizičkih nauka

 1. Jelenu Stajić, mentor prof. dr Dragoslav Nikezić

 

u doktore medicinskih nauka

 1. Božidarku Knežević, mentor prof. dr Bosiljka Tešić Vujisić
 2. Jovana Nićiforovića, mentor prof. dr Mirko Rosić
 3. Snežanu Radovanović, mentor prof. dr Sanja Kocić
 4. Miroslava Nešića, mentor prof. dr Vladimir Jakovljević
 5. Vladimir Vrsajkova, mentor prof. dr Jasna Jevđić
 6. Nikolu Sladojevića, mentor prof. dr Anuška Anđelković Zochowska
 7. Mariju Popović Milenković, mentor prof. dr Slobodan Janković
 8. Željka Krsmanovića, mentor prof. dr Evica Dinčić
 9. Srđana Sretenovića, mentor prof. dr Dragan Ravanić
 10. Biljanu Ilić, mentor prof. dr Zoran Igrutinović
 11. Danijelu Jovanović, mentor prof. dr Predrag Đurđević
 12. Velimira Miloševića, mentor prof. dr Miljan Krstić
 13. Marinu Jović, mentor prof. dr Slobodan Janković
 14. Radeta Prelevića, mentor prof. dr Vladimir Bančević
 15. Sanju Stojanović, mentor prof. dr Aleksandar Đukić
 16. Vuka Vukovića, mentor prof. dr Dejan Baskić
 17. Vesnu Stefanović, mentor prof. dr Goran Mihajlović
 18. Vojislava Ćupurdiju, mentor prof. dr Mihajlo Jakovljević
 19. Mirjanu Mijušković, mentor prof. dr Dejan Petrović
 20. Nikolu Fatića, mentor prof. dr Dušan Kostić
 21. Nevenu Jeremić, mentor prof. dr Vladimir Jakovljević
 22. Dragana Đorđevića, mentor prof. dr Jasna Jevđić
 23. Snežanu Sretenović, mentor prof. dr Slobodanka Mitrović
 24. Dalibora Paspalja, mentor prof. dr Vladimir Jakovljević
 25. Iliju Jeftića, mentor prof. dr Nada Pejnović
 26. Milana Zarića, mentor prof. dr Ivanka Zelen
 27. Boška Mileva, mentor prof. dr Darko Mirković
 28. Dušana Mihajlovića, mentor prof. dr Miodrag Čolić
 29. Milenu Aleksić, mentor prof. dr Aleksandra Lukić
 30. Nemanju Rančića, mentor prof. dr Viktorija Dragojević Simić
 31. Ivanu Tufegdžić, mentor prof. dr Snežana Jančić
 32. Maju Jevđević, mentor prof. dr Vladimir Jakovljević
 33. Tijanu Relić, mentor prof. dr Gordana Kostić
 34. Zorku Inić, mentor prof. dr Ivan Paunović
 35. Milenka Budimčića, mentor prof. dr Ljubica Živić
 36. Smiljku Dukić, mentor prof. dr Stevo Matijević
 37. Momira Šarca, mentor prof. dr Slobodan Obradović
 38. Ivanu Simić Vukomanović, mentor prof. dr Slavica Đukić Dejanović
 39. Maju Milošević, mentor prof. dr Mirko Rosić
 40. Ivanu Projović, mentor prof. dr Srđan Stefanović
 41. Miroslava Dinića, mentor prof. dr Lidija Kandolf Sekulović
 42. Marka Kontića, mentor prof. dr Mirjana Petrović Janićijević
 43. Darka Ilića, mentor prof. dr Slobodan Janković
 44. Veru Dabanović, mentor prof. dr Vesela Radonjić
 45. Miroslava Sovrlića, mentor prof. dr Nedeljko Manojlović
 46. Dobrivoja Novkovića, mentor prof. dr Marina Petrović
 47. Aleksandru Kovačević, mentor prof. dr Dino Tarabar
 48. Jelicu Stojanović Tošić, mentor prof. dr Dušica Đorđević
 49. Bojanu Simović Marković, mentor prof. dr Vladislav Volarević

 

u doktora nauka metodike nastave srpskog jezika i književnosti

       1. Nenada Stojkovića, mentor prof. dr Violeta Jovanović

 

u doktore didaktičko-metodičkih nauka

 1. Mirjanu Čutović, mentor prof. dr Miomir Milinković
 2. Ljiljanu Đurović, mentor prof. dr Danijela Vasilijević

 

u doktore filoloških nauka

 1. Anetu Trivić, mentor prof. dr Anđelka Pejović
 2. Branimira Stankovića, mentor prof. dr Boban Arsenijević
 3. Marka Tasića, mentor prof. dr Aleksandar B. Nedeljković
 4. Jasminu Teodorović, mentor prof. dr Dragan Bošković
 5. Mariju Lojanicu, mentor prof. dr Dragan Bošković
 6. Marinu Kebaru, mentor prof. dr Tijana Ašić
 7. Ljiljanu Petrović, mentor prof. dr Katarina Melić
 8. Aleksandru Petrović, mentor prof. dr Dragan Bošković
 9. Dejana Karavesovića, mentor prof. dr Mirjana Mišković Luković 
 10. Branku Milenković, mentor prof. dr Savka Blagojević
 11. Julijanu Vuletić-Đurić, mentor prof. dr Kristina Dragović
 12. Jovanu Pavićević, mentor prof. dr Radmila Nastić

 


Foto galerija: