Отварање Канцеларије за међународне пројекте

Отварање Канцеларије за међународне пројекте

Универзитет у Крагујевцу ће у петак 18. јуна у 10:30 ч. отворити Канцеларију за међународне пројекте која ће бити лоцирана на Машинском факултету у Крагујевцу (у просторијама Рачунског Центра Универзитета у Крагујевцу). Сврха ове Канцеларије је да пружи адекватну организациону, техничку и просторну подршку реализацији активности на текућим и будућим међународним пројектима Универзитета у Крагујевцу. Отварању ће присуствовати проф. др Слободан Арсенијевић, ректор Универзитета у Крагујевцу са ресорним проректорима, Марија Филиповић Ожеговић, директор Националне ТЕМПУС канцеларије, координатори и контакт особе на међународним пројектима, представници медија и др.