Научни скуп "ПОЧЕЦИ НАСТАВЕ ГРЧКОГ ЈЕЗИКА КОД СРБА"

Научни скуп "ПОЧЕЦИ НАСТАВЕ ГРЧКОГ ЈЕЗИКА КОД СРБА"

Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу у сарадњи са Универзитетском библиотеком, а у склопу обележавања Дана Универзитетске библиотеке, организовали су, 18.05.2010, научни скуп

ПОЧЕЦИ НАСТАВЕ ГРЧКОГ ЈЕЗИКА КОД СРБА

Повод овог научног скупа је бележавања јубилеја, двестоте годишњице рођења Вукашина Радишића (1810-2010), првог професора грчког језика у крагујевачком Лицеју књажевства српског и писца прве Грче читанке.

У скупу је учествовало 12 реферeната са Филолошког факултета у Београду (Катедре са неохеленске студије), београдског Филозофског факултета и Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, који су поднели реферате на теме проучвања грчког језика у Србији пре и после Вукашина Радишића, а обрађени су и други славни Лицејци (Димитрије Исаиловић, академик Драгутин Анастасијевић) и крагујевачки професори: академик Војислав Ђурић и професор Томо Ружић, који су оставили завештања које време није ни најмање нагризло, већ и даље представљају мисаоне и етичке блескове који бацају светло и на прошлост и на будућност.

Сви реферати ће бити штампани у истоименом тематском броју часописа "Лицеум".

Фото галерија: