XXI ECPD MEĐUNARODNA LETNjA ŠKOLA MENADžMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija - Regionalni mediteranski institut za mećunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u okviru ECPD Mećunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Univerzitetom u Kragujevcu i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), organizuje


XXI ECPD MEĐUNARODNU LETNjU ŠKOLU
MENADžMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA
SA GLAVNOM TEMOM
ZDRAVSTVENI SISTEMI U EKONOMSKOJ I
MIGRANTSKOJ KRIZI

(Miločer, 27. jun–01. jul 2016.)
 

Sa zadovoljstvom Vam upuđujemo poziv da uzmete učešđe u radu XXI ECPD Međunarodne letnje škole menadžmenta zdravstvenih institucija (nadalje: Škola), koja je posveđena izuzetno aktuelnoj tematici: Zdravstveni sistemi u ekonomskoj i migrantskoj krizi.
Ovogodišnja ECPD Mećunarodna letnja škola nastavlja kontinuitet aktuelnih tema u oblasti zdravstvenog menadžmenta i produžava tradiciju okupljanja zdravstvenih menadžera i drugih donosioca odluka u sistemima zdravstvene zaštite u regionu Jugoistočne i Centralne Evrope.