Одржана јавна расправа о Нацрту закона о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација

У Ректорату Универзитета у Крагујевцу одржана је, 26. јануара 2016. године, јавна расправа о Нацрту закона о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација, којој су присуствовали проф. др Зоран Машић, државни секретар, чланови Радног тима за израду нацрта закона и професори факултета Универзитета у Крагујевцу, на челу са проф. др Небојшом Арсенијевићем, ректором

У Ректорату Универзитета у Крагујевцу одржана је, 26. јануара 2016. године,  јавна расправа о Нацрту закона о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација коју спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Нацрт закона су, у име Министарства просвете, науке и технолошког развоја представили: проф. др Зоран Машић, државни секретар, као и чланови Радне групе задужене за израду нацрта закона:  Драгана Стојиљковић Петровић и Јелена Јаковљевић, правници из Министарства  просвете, науке и технолошког развоја и Ивана Дедијер и Катарина Ранчић, правници из Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Проф. др Зоран Машић, државни секретар, је у уводном излагању нагласио да је реч о комплексном закону који се састоји од 79 чланова сврстаних у 10 поглавља, у чијој су изради учествовали представници 12 министарстава у сарадњи са експертима из земаља ЕУ (Пољске, Хрватске и Словеније).

Законом се уређују минимални услови оспособљавања у Републици Србији за обављање седам регулисаних професија за које је, према прописима ЕУ, предвиђено аутоматско признавање професионалних квалификација и то: доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, медицинска сестра опште неге, бабица, архитекта и доктор ветеринарске медицине.

У дискусији која је уследила након представљања нацрта закона, проф. др Небојша Арсенијевић, ректор, изнео је податак да је још 2007. године усклађена, а 2013. године потврђена, директива за медицинска занимања, као занимања која носе са собом специфичну друштвену одговорност. Проф. др Иван Коларић са Филолошко-уметничког факултета указао је на неопходност заштите националног језика и обезбеђивања минимума националних интереса у свим фазама израде закона. Проф. др Душица Палачковић изнела је став руководства Правног факултета да је, поред постојећих, потребно регулисати и друге професије, пре свега правну професију и професије које се односе на образовање.

Учесници у дискусији, као и сви заинтересовани чланови академске заједнице са Универзитета у Крагујевцу позвани су да своје предлоге, примедбе и сугестије проследе Министарству просвете, науке и технолошког развоја на e-mail адресу: javna.rasprava@mpn.gov.rs са назнаком: „регулисане професије“.


Фото галерија: