Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija

Pozivamo vas da uzmete učešća u javnoj raspravi i prisustvujete tribini koja će se održati u rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, 26. januara 2016. godine, u 11,00 sati.

Bliže informacije nalaze se u prilogu, u Pozivu za javnu raspravu, koji je uputio dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.