Poziv za učešće na konferenciji i sajmu "Nove tehnologije u obrazovanju" 26. i 27. februara 2016. godine u Beogradu

SVIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA

- Rektoru -

- Dekanu -

 

Poštovani,

Imamo veliko zadovoljstvo da Vas pozovemo da posetite konferenciju i sajam “Nove tehnologije u obrazovanju” koji će se održati 26. i 27. februara 2016. godine u Beogradu.

Cilj događaja je unapređenje kvaliteta obrazovanja u Republici Srbiji i regionu kroz upoznavanje sa inovacijama i mogućnostima upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u savremenom obrazovanju.

Ovom prilikom pozivamo sve dekane fakulteta, rektore, profesore, stručne saradnike, asistente i ostale koji su na neki način uključeni u sistem obrazovanja da prijave svoje učešće na “Novim tehnologijama u obrazovanju”.

Konferencija će i ove godine okupiti predavače iz Srbije, regiona i Velike Britanije koji će podeliti svoja iskustva i praksu sa posetiocima. Glavne teme predstojeće konferencije će biti primeri dobre prakse u korišćenju IKT-a u okviru:

• predškolskog obrazovanja;

• osnovnog i srednjeg obrazovanja;

• visokog obrazovanja;

• inkluzivnog obrazovanja;

• procesa celoživotnog učenja;

• liderstva u školama sa akcentom na upravljanje, obuku, ostvarivanje saradnje i dr.

Prijava za učesnike je otvorena do 8. februara 2016. godine, dok je učešće na konferenciji i sajmu kao i prethodnih godina besplatno.

 

Događaj organizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, British Council, Britanska ambasada u Beogradu, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Privredna komora Srbije i drugi partneri.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konferencijom i prijavom za učešće, molimo vas posetite internet stranicu događaja (www.britishcouncil.rs/new-technologies).

Nadamo se da ćete biti u prilici da posetite “Nove tehnologije u obrazovanju 2016.”

 

S poštovanjem,

dr Milovan Šuvakov
Pomoćnik ministra za razvoj i visoko obrazovanje
Ministarstvo prosvete, nauke i terhnološkog razvoja
Beograd
Nemanjina 22-26