Универзитетски информатички центар - СЕРВИСИ: DNS домен захтев

Након попуњавања форме, кликнути на Сачувај у PDF формату. Одштампан и потписан захтев послати на helpdesk@kg.ac.rs.

Универзитет у Крагујевцу

Универзитетски информатички центар (УНИЦ)Захтев за регистрацију Домена

Напомена: Прву страну овог захтева потребно је одштампати на меморандуму институције.

Назив институције
Адреса
Датум
Тражена активност
Детаљне информације о Институцији
Општи подаци о подносиоцу захтева (институција)
Назив институције
Скраћеница
Адреса институције
Место
Телефон
Факс
E-mail
Актуелни статус институције *
Оснивач
Власничка структура
Правна форма
Ресорно министарство
* Потребно је навести да ли је институција у државном или приватно власништву. Правна форма треба да опише да ли институција фонд, акционарско друштво, институт, факултет, невладина организација, итд. Ако је државна институција, навести надлежно министарство под којим припада институција.
Овлашћено лице *
Име и презиме
Функција
Пословни телефон
E-mail
* Лице које представља институцију (на пример, директор, управник, декан, итд...). Ово лице је одговорно да доноси одлуке у име подносиоца захтева који тражи регистацију домена и има право потписа званичног документа у име подносиоца захтева.
Административни контакт према АМРЕС-у *
Име и презиме
Функција
Пословни телефон
E-mail
* Потребно је навести лице са сталним запослењем у институцији која ће се бавити административним аспектима регистрације домена, на пример лице из сектора у чијој су надлежности рачунарски ресурси.
Технички контакт према АМРЕС-у *
Име и презиме
Функција
Запослен у
Пословни телефон
E-mail
* Технички контакт мора да буде особа која ће испред институције учествовати у реализацији регистрације домена, конфигурацији DNS сервера, и сл.. Особа не мора бити стално запослена у институцији.
Детаљне информације о домену
Домен
Пун назив домена
Намена домена*
* Навести разлоге регистрације домена.
Детаљни подаци о DNS серверима *
Примарни DNS сервер host name: ns.unic.kg.ac.rs
IP address: 147.91.209.2
Секундарни DNS сервер host name: ns1.unic.kg.ac.rs
IP address: 147.91.209.20
Додатни DNS сервери host name:
IP address:
* Неопходно је постојање минимално два независна DNS сервера за сваки домен.
Списак поднетих докумената
Списак поднетих докумената *
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
* Сва документа којима се доказује право на домен у ac.rs, а која се не могу приложити у електронској форми, потребно је скенирати и приложити.
Додатне информације (*попуњавају искључиво АМРЕС чланице)
Детаљне информације о IP адресном опсегу*
IPv4 адресни опсег 147.91.201.8/30
IPv6 адресни опсег
Примарни DNS сервер за инверзне DNS табеле ns.unic.kg.ac.rs
Секундарни DNS сервер за инверзне DNS табеле ns1.unic.kg.ac.rs
Додатни DNS сервери за инверзне DNS табеле
E-mail адреса за притужбе (abuse контакт) abuse@kg.ac.rs
* Неопходно је постојање минимално два независна DNS сервера за сваки IP адресни опсег Ns1