Универзитетски информатички центар - ПОДРШКА (HELPDESK)


Подршка (Helpdesk)

Служба за корисничку подршку УНИЦ-а Универзитета у Крагујевцу (UniHelp) пружа корисницима и локалним администраторима основне информације, прихвата пријаву проблема и пружа техничку помоћ при решавању проблема. Делокруг рада Helpdesk службе су проблеми на интернет линковима, на линковима ка појединачним институцијама и на корисничким сервисима (DNS, mail, proxy, eduroam, web и сл.)

Helpdesk

Ко се може обратити служби?

Helpdesk службу могу контактирати само лица која су од стране АМРЕС чланице задужена за информационе и комуникационе технологије (мрежни и систем администратори).

Helpdesk служба не одговара на пријаве појединачних запослених у институцијама, већ их упућује да проблем пријаве администратору мреже у датој институцији. Изузетак су случајеви пријава проблема на индивидуалним сервисима као што су E-mail и GSuite.

Проблеме који настају у оквиру локалне рачунарске мреже појединих институција или на индивидуалним рачунарима корисника, корисници треба да пријаве администратору мреже у датој институцији.

Контакт

Подршка: Helpdesk тикет систем

E-mail: helpdesk@kg.ac.rs

Портал за запослене УНИЦ-а: Helpdesk

Tелефон: 034/335-709
Адреса: Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац

Радно време

Радно време Helpdesk службе радним даном од 7 до 19 сати. У случају потребе за пријавом проблема ван радног времена Helpdesk службе у УНИЦ-у, корисник може проблем пријавити централној Helpdesk служби у РЦУБ-у.