Univerzitetski informatički centar - UNICUvod | Opis | Kontakt | Zaposleni

Univerzitetski informatički centar (UNIC) predstavlja tačku povezivanja naučno-obrazovnih institucija u regionu Centralne Srbije. Usluge centra koriste članice Univerziteta u Kragujevcu iz Kragujevca, Kraljeva, Čačka, Jagodine, Užica i Vrnjačke Banje.

Akademska računarska mreža Univerziteta u Kragujevcu (ARMUK) objedinjuje lokalne mreže pojedinih članica Univerziteta u jedinstveni informacioni sistem. Centralno čvorište univerzitetske računarske mreže nalazi se u računarskom centru Univerziteta (UNIC) koji je smešten u zgradi Fakulteta inženjerskih nauka. Lokalne mreže povezane su sa računarskim centrom Univerziteta uglavnom optičkim linkovima visoke propusne moći. Računarska mreža Univerziteta je povezana optičkim gigabitnim linkom (10GB/s) na Akademsku računarsku mrežu Srbije (AMRES) preko Računarskog centra Univerziteta u Beogradu (RCUB). Ovakav koncept mreže omogućuje dostupnost svih servisa za potrebe nastave i naučno-istraživačkog rada.

Akademska računarska mreža Univerziteta u Kragujevcu (ARMUK) danas obuhvata sve ustanove Univerziteta u Kragujevcu, ali i više ustanova iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja van Univerziteta. Sa preko 20 umreženih ustanova ARMUK danas raspolaže sa oko 2600 računarskih priključaka (oko 2000 na matičnoj lokaciji).

Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet medicinskih nauka, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitetska biblioteka, Centar za strna žita, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Druga kragujevačka gimnazija i Narodna biblioteka.
Čačak: Fakultet tehničkih nauka, Agronomski fakultet i Centar za voćarstvo.
Kraljevo: Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo.
Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
Užice: Pedagoški fakultet.
Vrnjačka Banja: Fakultet za hotelijerstvo i turizam.

O UNIC-u - Spomenica Univerziteta u Kragujevcu 1976-2006

ARMUK - Šema mreže

Univerzitetski informatički centar (UNIC) je osnovan 1989. godine u skladu sa Sistemom naučnih i tehnoloških informacija Republike Srbije kao komunikaciono-informaciona podrška naučno-istraživačkim, obrazovnim i poslovnim funkcijama akademske sredine Srbije. Kroz sve godine svoga rada i razvoja, prateći razvoj Univerziteta kao i potrebe naučno-istraživačke i obrazovne sredine u kojoj je formiran i za šta je prevashodno namenjen, računarski centar je sa više ili manje uspeha obezbeđivao sredstva i neophodnu opremu za obavljanje svakodnevnih poslova na Univerzitetu i poslova koji prate razvoj Akademske mreže Srbije i njeno uključivanje u porodicu međunarodnih nacionalnih akademskih mreža.

Danas Univerzitetu u Kragujevcu gravitira cela centralna Srbija sa oko 2,5 miliona stanovnika i površinom koja čini skoro 1/3 površine Republike. Može se reći da je Univerzitet u Kragujevcu najrazuđeniji u Srbiji sa svojim članicama u više gradova centralne srbije (Čačak, Kraljevo, Jagodina, Užice, Vrnjačka Banja).

Univerzitet u Kragujevcu - mesto i značaj

Svi fakulteti na matičnoj lokaciji su vezani na UNIC gigabitnim optičkim linkovima. Dislocirani fakulteti, izuzev Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, su priključeni u gigabitni optički prsten Akademske mreže Srbije.
Pored navedenog u ARMUK-u je danas u funkciji 12 lokalnih optičkih gigabitnih linkova od čega 9 na matičnoj lokaciji.

Osnov celog ARMUK-a je UNIC u čijoj sistemskoj sali se nalaze glavni univerzitetski serveri: WWW server, DNS server, Proxy server, SQL server, E-mail server, Antispam server i Antivirus server. Sve servere hardverski sačinjavaju više spregnutih PC servera.

Univerzitetski informatički centar obezbeđuje nesmetan rad Univerziteta sa stanovišta ITC-a i zadatak mu je da obezbedi projektovanje, razvoj i održavanje informacionog sistema i glavnog računsko-komunikacionog čvorišta, hardversku podršku funkcionisanju računarske mreže Univerziteta, sistemsku softversku podršku, kao i podršku razvoja i održavanja aplikativnog softvera za realizaciju zajedničkih funkcija Univerziteta.

UNIC intenzivno radi na osavremenjivanju postojećeg aplikativnog softvera i izgradnji novih softverskih rešenja, pre svega za potreba Rektorata, ali i za potrebe fakulteta u sastavu Univerziteta.
Sajt Univerziteta je, u današnjim uslovima, jedan od glavnih izvora informacija o aktivnostima na Univerzitetu.

Akademska računarska mreža Univerziteta u Kragujevcu (ARMUK) danas obuhvata fizički povezanih preko 35 svojih objekata koji su deo univerziteta u svim gradovima centralne regije Srbije sa preko 2600 povezanih računara i preko 6100 stalnih korisnika na svim institucijama Univerziteta. Kroz razvoj i povezivanje optičkim vezama svih članica (taj posao je još u toku) obezbeđene su brze veze sa svetom (internet, elektronska pošta) skoro svih članica i savremeni naučnoistraživački servisi. Sadašnji protok je oko 120MB/s podataka prema svetu i oko 50.000 poruka dnevno. U rektoratu Univerziteta i UNIC-u trenutno je u upotrebi oko 60 računara.Kontakt:


Univerzitetski informatički centar - Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac, Srbija

telefon (rektorat): +381 (0)34 301-129
telefon (tehnička podrška): +381 (0)34 335-709
e-mail (webmaster): webmaster@kg.ac.rs
e-mail (helpdesk): helpdesk@kg.ac.rs


Zaposleni u UNIC-u:


Upravnik UNIC-a
dr Miloš Ivanović, vanredni profesor
e-mail: mivanovic@kg.ac.rs

Rektorat

Ivan Vojvodić, dipl. ing, analitičar sistema
e-mail: ivanv@kg.ac.rs, tel: 034/301-129

Dejan Milenković, administrator sistema
e-mail: dexe@kg.ac.rs, tel: 034/301-129

Fakultet inženjerskih nauka - Administracija mreže / Sala sistema

Mr Zoran Mihailović, dipl. ing, sistem inženjer
e-mail: zoran@kg.ac.rs, tel: 034/335-709

Miloš Đonović, dipl. ing, sistem inženjer
e-mail: milosdj@kg.ac.rs, tel: 034/335-709ARMUK - Akademska računarska mreža


UNIC
Mr Zoran Mihailović, dipl. ing. maš., sistem inženjer
e-mail: zoran@kg.ac.rs, tel: 034/335-709
Miloš Đonović, dipl. ing. maš., sistem inženjer
e-mail: milosdj@kg.ac.rs, tel: 034/335-709

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Milan Petrović, dipl.ing.org.
e-mail: mpetrovic@kg.ac.rs, tel: 034/335-990 lok. 678

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Vladimir Dimitrijević, dipl. ing., sistem programer
e-mail: vladad@kg.ac.rs, tel: 034/336-229

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Milan Milojević, programer
e-mail: admin@medf.kg.ac.rs, tel: 034/365-231

Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Zoran Luković, sistem inženjer
e-mail: zlukovic@kg.ac.rstel: 034/303-514, 064/189-04-99

Pravni fakultet u Kragujevcu
Zoran Jevtić, dipl. ing.
e-mail: jevta@jura.kg.ac.rs, tel: 034/306-550
Emil Matić, programer
e-mail: emil@jura.kg.ac.rs, tel: 034/306-551

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Ivan Dragić, informatičar
tel: 065/20-90-419
Sekulić Stefan, dizajner
tel: 034/305-120

Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Milan Drobnjaković, dipl. ing., programer
e-mail: drops@ftn.kg.ac.rs, tel: 032/224-113
Zoran Jevremović, dipl. ing., programer
e-mail: jevremovic@ftn.kg.ac.rs, tel: 032/224-113

Agronomski fakultet u Čačku
Dušan Marković, dipl. ing.
e-mail: dusan@tfc.kg.ac.rs, tel: 064/448-80-21

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Slobodan Bukarica, programer
e-mail: admin@mfkv.kg.ac.rs, tel: 036/318-280
Bojan Beloica, dipl. ing.
e-mail: beloica.b@mfkv.kg.ac.rs, tel: 036/318-280

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Nebojša Milutinović, programer
e-mail: nesa@pefja.kg.ac.rs, tel: 062/297-906

Pedagoški fakultet u Užicu
Aleksandar Vujadinović, dipl. ing, programer
e-mail: a.vujadinovic@gmail.com, tel: 031/521-952

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Saša Đurović, ing.
e-mail: sasa.djurovic@kg.ac.rs

Univerzitetska biblioteka
Vesna Abadić, dipl. ing.
e-mail: vesnaa@kg.ac.rs, tel: 034/370-207


Internet

Konfigurisanje računara za Internet pristup na akademskoj mreži Univerziteta u Kragujevcu

Podešavanje parametara na računaru krajnjeg korisnika, izaberite:

• Control Panel
• Network - Configuration
• TCP/IPv4 - Properties
Windows 7: Start / Control Panel / Network and Sharing Center / Change adapter settings / Properties

• IP Address / Subnet Mask
"Specify an IP address"
Uneti vrednosti dobijene od sistem administratora lokalne institucije (fakulteta, instituta...).
- Default Subnet mask: 255.255.255.0

• Default Gateway
147.91.202.1 - za korisnike sa Fakulteta inženjerskih nauka (Objekat B i Objekat D)
147.91.203.1 - za korisnike sa Fakulteta inženjerskih nauka (Objekat A i Objekat C)
147.91.204.1 - za korisnike sa Prirodno-matematičkog fakulteta (Matematika i Biologija)
147.91.205.1 - za korisnike sa Prirodno-matematičkog fakulteta (Fizika i Hemija)
147.91.206.1 - za korisnike sa Fakulteta medicinskih nauka
147.91.207.1 - za korisnike sa Ekonomskog fakulteta
147.91.208.1 - za korisnike sa Pravnog fakulteta, iz Rektorata i Univerzitetske biblioteke
... ili potražiti vrednosti od sistem administratora.

• DNS
"Use the following DNS server addresses"
- Preferred DNS server: 147.91.209.2
- Alternate DNS server: 147.91.209.20

Proxy Server:
Http saobraćaj preko akademske mreže odvija se preko proxy servera:
- proxy.kg.ac.rs port: 8080
- proxy.amres.ac.rs port: 8080
- proxy.rcub.bg.ac.rs port: 8080
Uputstvo za podešavanje Proxy servera možete preuzeti u sekciji "Preuzimanje dokumenata".

E-mail Servis

U Računarskom centru Univerziteta u Kragujevcu (UNIC), naučno-nastavno osoblje, istraživači i ostali zaposleni u članicama Univerziteta u Kragujevcu mogu da otvore korisničke naloge koji im omogućavaju dobijanje e-mail adresa i korišćenje servisa elektronske pošte.

Forma e-mail adrese je: username@kg.ac.rs

E-mail servis je realizovan na serverima:
• Icoming mail server (POP3 protokol, port 110; IMAP protokol, port 143): pop3.kg.ac.rs
  Icoming mail server zahteva autentifikaciju, username i password.
• Outgoing mail server (SMTP protokol, port 587): smtp1.kg.ac.rs
  Outgoing mail server zahteva autentifikaciju, koristi iste podatke kao i Incoming mail server.
webmail.kg.ac.rs - WebMail za pristup i preuzimanje elektronske pošte sa proizvoljne lokacije,
  korišćenjem web browser-a (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari...)

Navedeni serveri imaju AntiVirus i AntiSpam zaštitu.
Računarski centar obezbeđuje zaštitu privatnosti sadržaja i učesnika elektronske pošte, održavanje i nadgledanje rada e-mail servera, i tehničku podršku korisnicima e-mail servisa.

Ukoliko želite Vašu poštu da uvezete i učitavate na nekom od Webmail servisa, tipa Google mail, to možete uraditi na sledeći način:
Dok ste logovani na Vašem Google mail-u, idite na Settings, zatim na Accounts and Import.
Za dodavanje naloga za učitavanje mejlova idite na Check mail from other accounts: Add a mail account.
U formi unesite sve potrebne podatke koji su isti za Vaš mejl nalog, kao što je iznad naznačeno za Icoming mail server.
Pri tome čekirajte opciju Leave a copy of retrieved message on the server, da Vam Gmail ne bi brisao mejlove sa servera, ukoliko serveru pristupate i sa nekim mejl klijentom, kojim je predviđeno brisanje mejlova sa servera po učitavanju ili nakon nekog vremenskog roka. U suprotnom, ukoliko ne koristite neki klijentski softver, i prikupljate mejl samo preko Google mail naloga, dečekirajte ovu opciju, samim tim mejl će biti izbrisan sa servera i nalaziće se samo na Vašem Google nalogu. Ovo je potrebno zbog ograničenosti prostora u Vašem mejl nalogu na serveru.
Isti nalog možete koristiti i za slanje pošte, dodajte ga u sekciji Send mail as: (Use Gmail to send from your other email addresses) Add another email address. Takođe u formi koristite sve podatke koji su isti za Vaš mejl nalog, kao što je iznad naznačeno za Outgoing mail server.

Zahtev za otvaranje korisničkog naloga možete preuzeti u sekciji "Preuzimanje dokumenata".
Uputstvo za podešavanje mail klijenta možete preuzeti u sekciji "Preuzimanje dokumenata".

Proxy Servis

Akademska mreža svojim korisnicima omogućava korišćenje proxy servisa za pristupanje web sadržajima i preuzimanje datoteka sa Interneta (ftp).

Proxy server lokalno čuva (kešira) zahteve i sadržaje prethodno realizovane od strane drugih korisnika. Time se za pojedinačne korisnike postiže znatno brži pristup često traženim sadržajima i datotekama, što indirektno doprinosi efikasnijem korišćenju spoljnih veza sa internetom.

Proxy servis je realizovan na serverima:
- proxy.kg.ac.rs (2 servera)

Ručno podešavanje:
(Potrebno je uneti jedan od servera)
• proxy.kg.ac.rs (port 8080) ili
• proxy.amres.ac.rs port: 8080
• proxy.rcub.bg.ac.rs (port 8080)

Automatsko podešavanje:
Automatsko podešavanje proxy servera se vrši preko PAC (Proxy Auto Config) fajla:
• http://wpad.ac.rs/wpad.dat
Uputstvo za podešavanje možete preuzeti u sekciji "Preuzimanje dokumenata".

DNS Servis

DNS je servis koji primarno služi za prevođenje odnosno mapiranje alfa-numeričkih naziva u IP adresu računara (Forward Lookup), ali često i obrnuto (Reverse Lookup). Bez njegovog ispravnog funkcionisanja ne može da se zamisli rad većine servisa na Internetu i zbog toga predstavlja jedan od najvažnijih servisa.

U okviru ovog servisa UNIC nudi sledeće usluge:
• registrovanje domena unutar kg.ac.rs i kg.ak.srb domena za sve institucije koje pripadaju
  Univerzitetu u Kragujevcu.
  Zahtev za registrovanje domena možete da preuzmete u sekciji "Preuzimanje dokumenata".
• hostovanje domena institucije članice (npr. "institucija.kg.ac.rs").
  Zahtev za DNS hosting možete da preuzmete u sekciji "Preuzimanje dokumenata".
• korišćenje DNS servera od strane krajnjih korisnika (klijenata)

Da bi korisnik na uobičajeni način pristupao Internet servisima, potrebno je da na svom računaru unese podatke o DNS serverima.

DNS servis je realizovan preko servera:
• ns.unic.kg.ac.rs (147.91.209.2)
• ns1.unic.kg.ac.rs (147.91.209.20)

Web hosting

UNIC web hosting servis je pre svega namenjen članicama Univerziteta u Kragujevcu koje nisu priključene na AMRES mrežu ili su priključene na AMRES mrežu preko linka malog kapaciteta. Prezentacije su vidljive pod domenom institucije (na primer www.institucija.kg.ac.rs).

Ovaj servis obuhvata:
• postavljanje prezentacija na serverima institucije koji su smešteni u server sali UNIC-a
• postavljanje prezentacije na serverima UNIC-a

Uputstvo za korisnike web servera:
Korisnici dobijaju korisničko ime za ftp pristup i korisničko ime za MySQL bazu podataka.
Sa korisničkim imenom za ftp, pristupa se fajlovima na serveru uz pomoć ftp klijenta.
Adresa preko koje pristupaju je domen koji su dobili od administratora DNS domena
(npr. fakultet.kg.ac.rs).
U ftp klijentima uglavnom nije potrebno navoditi port preko koga se povezuje, ali ako se traži, treba staviti port 21.
Pristup MySQL bazi (administracija) je moguće ostvariti preko web browser-a, na adresi domena, u podfolderu phpmyadmin (npr. fakultet.kg.ac.rs/phpmyadmin).
Kada se pojavi prozor, treba uneti korisničko ime i lozinku za pristup MySQL bazi.
Ftp pristup i pristup administraciji MySQL baze je moguć samo sa računara na akademskoj mreži. Nije dozvoljen pristup sa adresa drugih provajdera.
Korisnicima preporučujemo da administrativni deo svoje aplikacije zaštite tako što će pristup biti moguć samo sa određenih adresa na akademskoj mreži.
Za sada ne planiramo ograničavanje prostora na serveru, kao i veličinu MySQL baze. Ako se resursi servera budu pažljivo koristili, ova ograničenja neće biti uvedena.

Eduroam

Eduroam (educational roaming) je besplatan servis za pristup Internetu preko bežične (wireless) mreže neke institucije. Eduroam svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za otvaranjem dodatnih naloga, uz korišćenje već postojećeg korisničkog imena i lozinke kreiranih na instituciji u kojoj rade ili studiraju.
Ovaj servis je nastao u okviru Evropske akademske i istraživačke mreže i postao je standard za bežične mreže u okviru obrazovnih institucija skoro svuda u svetu. Dostupan je u oko 70 zemalja Evrope, Amerike, Australije, Novog Zelanda... Bežična mreža u okviru jedne institucije mora da bude urađena u skladu sa eduroam standardima. Ovako izgrađena mreža zadovoljava sve potrebne uslove (tehničke, pravne i bezbednosne) i na taj način obezbeđuje mobilnost istraživača, nastavnika i studenata.

Korisnici eduroam servisa su studenti i zaposleni u naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama širom sveta. U Srbiji ga mogu koristiti studenti, profesori, predavači, naučnici, istraživači i svi drugi zaposleni u institucijama članicama Akademske mreže Srbije (AMRES).

Eduroam uslugu u Srbiji pruža Akademska mreža Srbije (AMRES), dok UNIC svojim korisnicima obezbeđuje digitalne identitete (korisničko ime i lozinku) i/ili pristup Internetu bežičnim putem.

Kako da neko postane korisnik eduroam servisa?
Nalog za pristup eduroam servisu korisnik otvara u svojoj matičnoj instituciji. Prethodno, institucija treba da obezbedi server za administraciju korisnika (zaposlenih i studenata) i da potpiše saglasnost o pristupanju eduroam servisu.
Univerzitetski računarski centar može da pomogne oko konfigurisanja servera i povezivanja na server međunarodne eduroam federacije.

Pristupne tačke na teritoriji Kragujevca:
- Rektorat Univerziteta u Kragujevcu (2 AP)
- Prirodno-matematički fakultet (3 AP)
- Fakultet inženjerskih nauka (1+1 AP)

Parametri za pristup EDUROAM bežičnoj mreži
koji važe za zaposlene i studente fakulteta su:


• SSID: eduroam

Na mobilnom telefonu (Android, iOS)
Idite na glavni meni i pritisnite Podešavanja (Settings). Potom pronađite i pritisnite Bežične mreže (Wi-Fi).
Kod nekih aparata odmah se pojavi lista dostupnih mreža, a kod nekih je potrebno pritisnuti još na Wi-Fi podešavanja (Wi-Fi settings).
Kada se pojavi lista dostupnih mreža, izaberite mrežu Eduroam.
Kada pritisnete Eduroam pojaviće vam se podešavanja za tu mrežu, koja popunjavate na sledeći način:

• Sigurnost / Security: 802.1x EAP
• EAP metod / EAP method: TTLS
• Potvrda identiteta druge faze / Phase 2 authentication: PAP
• CA sertifikat / CA certificate: ostavite kako jeste (unspecified)
• Korisnički sertifikat / CA certificate: ostavite kako jeste (unspecified)
• Identitet / Identity: username@kg.ac.rs - gde je username korisničko ime
• Anonimni identitet / Anonymous identity: ne unosite ništa
• Lozinka / Password: odgovarajuća lozinka

Kada završite sa popunjavanjem, pritisnite Poveži (Connect), nakon čega ćete biti povezani na Eduroam mrežu.
Podešavanje izvodite samo jednom. Svaki sledeći put kada se nađete u okviru Eduroam mreže, vaš Android uređaj će se automatski konektovati.

Na PC računaru (Windows):
- TCP/IPv4: DHCP
- Wireless Network Connection: eduroam
• Security type: WPA2-Enterprise ili WPA-Enterprise
• Encryption type: AES ili TKIP
• Authentication method: SecureW2: SecureW2 EAP-TTLS
(Potrebno instalirati SecureW2 EAP Suite i selektovati TTLS, zatim resetovati računar)
• Username: username@kg.ac.rs - gde je username korisničko ime
• Password: odgovarajuća lozinka

(Da bi pristupili eduroam bežičnoj mreži zaposlenima i studentima nije potreban dodatni softver)

Aplikacija za administriranje LDAP-a (menjanje lozinke)

Ukoliko želite da koristite eduroam servis na pristupnim tačkama van Univerziteta u Kragujevcu, neki od parametara povezivanja na eduroam bežičnu mrežu mogu biti različiti što zavisi od institucije na kojoj se nalazite.

Pravilnik o korišćenju:
Svi korisnici eduroam servisa su dužni da se pridržavaju pravilnika o korišćenju servisa koji možete preuzeti odavde.
Posledice nepoštovanja pravilnika snosi sam korisnik.

Naši korisnici često postavljaju pitanja u vezi sa korišćenjem eduroam servisa. U nastavku su odgovori na najčešće postavljana pitanja:

Za pristup mreži se koristi korisničko ime i lozinka koja se otvara u okviru matične institucije. Koristi se za svakodnevni pristup internetu zaposlenih i studenata sa svojim mobilnim uređajima (laptopovima, telefonima, tabletima...) To zahteva access point-e dobrih performansi koji podržavaju protokole koje zahteva eduroam. Kada se nekom korisniku otvori nalog u matičnoj instituciji on sa tim nalogom može pored svoje institucije da se uloguje i na bilo koju eduroam mrežu u svetu bez dodatnog podešavanja ili sa minimalnim promenama u podešavanju svojih mobilnih uređaja i obrnuto, neko ko gostuje u vašoj instituciji a ima otvoren eduroam nalog u svojoj instituciji može sa tim nalogom da se uloguje na vašu eduroam mrežu.

Praksu koja se koristi kod nas gde skoro svaka kancelarija postavlja neki svoj access point mimo svih pravila i standarda ne primenjuje više niko u Evropi. Bežične mreže na našim fakultetima ne zadovoljavaju ni jedan od tri navedena uslova (tehnički, pravni i bezbednosni).

U poslednje četiri godine Univerzitetski računarski centar je u saradnji sa Akademskom mrežom Srbije (AMRES) vršio promociju eduroam servisa među članicama Univerziteta u Kragujevcu. Preko međunarodne donacije je bio obezbeđen određen broj kvalitetnih access point-a u cilju podsticaja naših institucija da grade svoje lokalne bežične mreže prema eduroam standardima. Uslov za dobijanje access point-a i uključivanje u eduroam servis je bio da sama institucija obezbedi jedan server za bazu korisnika (zaposlenih i studenata) u okviru te institucije. Ovaj server odnosno baza korisnika na njemu bi se koristila za pristup eduroam servisu ali i drugim sadašnjimm i budućim servisima u okviru same institucije, univerzitetske mreže ali i Akademske mreže Srbije. Nažalost imali smo relativno slab odziv od naših članica. Eduroam servisu su pristupili PMF, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu i u poslednjem krugu Fakultet inženjerskih nauka. U primeni je najdalje otišao FMG iz Kraljeva gde eduroam servis koriste i studenti.

Više informacija o Eduroam servisu i pristupnim tačkama na:
www.eduroam.amres.ac.rs i www.eduroam.org

Helpdesk

Služba za korisničku podršku (Helpdesk) pruža korisnicima i lokalnim administratorima osnovne informacije, prihvata prijavu problema i pruža tehničku pomoć pri rešavanju problema. Delokrug rada Helpdesk službe su problemi na internet linkovima, na linkovima ka pojedinačnim institucijama i na korisničkim servisima (DNS, mail, proxy, eduroam, web i sl.)

Helpdesk službu mogu kontaktirati samo lica koja su od strane AMRES članice zadužena za informacione i komunikacione tehnologije (mrežni i sistem administratori).
Helpdesk služba ne odgovara na prijave pojedinačnih zaposlenih u određenim institucijama (izuzev u slučaju prijava problema na individualnim servisima kao što je e-mail i sl.), već ih upućuje da problem prijave administratoru mreže u datoj instituciji.
Probleme koji nastaju u okviru lokalne računarske mreže pojedinih institucija ili na individualnim računarima korisnika, korisnici treba da prijave administratoru mreže u datoj instituciji.

Kontakt:
E-mail: helpdesk@kg.ac.rs
Telefon: 034/335-709
Adresa: Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac

Radno vreme Helpdesk službe radnim danom od 7 do 19 sati.

U slučaju potrebe za prijavom problema van radnog vremena Helpdesk službe u UNIC-u, korisnik može problem prijaviti centralnoj Helpdesk službi u RCUB-u.


Važni linkovi


Uputstva | Zahtevi

DOWNLOAD - Preuzimanje dokumenata
U P U T S T V A
  Podešavanje parametara E-mail klijenta (kg.ac.rs)
E-mail adresa oblika: username@kg.ac.rs
Parametri za osnovno podešavanje Mail klijenta:
  • Incoming mail server (POP3 protokol, port 110; IMAP protokol, port 143): pop3.kg.ac.rs
  • Outgoing mail server (SMTP protokol, port 587): smtp1.kg.ac.rs
  • SSL: None; Authentication: Normal password
Outgoing mail server zahteva autentifikaciju (lozinku), koristi iste podatke kao i Incoming mail server (username/password).
  Uputstvo za automatsku proxy konfiguraciju
HTTP saobraćaj preko akademske mreže odvija se preko proxy servera.
PAC fajl (Proxy Auto-Config) obezbeđuje automatsku proxy konfiguraciju na računarima krajnjih korisnika.
PAC fajl se može naći na sledećoj URL adresi (Automatic configuration script address):
  • http://wpad.ac.rs/wpad.dat
Adrese za ručno konfigurisanje proxy servera:
  • proxy.kg.ac.rs port: 8080 ili
  • proxy.rcub.bg.ac.rs port: 8080
  Phishing - lažne e-mail poruke
Naši korisnici često dobijaju lažne e-mail poruke čiji je krajnji cilj krađa elektronskog identiteta korisnika.
Krađa elektronskog identiteta (phishing) je jedan od oblika prevare koji podrazumeva skup aktivnosti kojima neovlašćeni korisnici korišćenjem lažnih poruka elektronske pošte i lažnih web stranica pokušavaju da navedu korisnika da otkrije poverljive lične podatake kao što su korisničko ime, lozinka, PIN kodovi, brojevi kreditnih kartica i dr.
  Ćirilični domen u internet pregledačima
Podešavanje podrške za ćirilični domen (IDN) na internet pregledačima Microsoft Internet Explorer i Mozilla Firefox.
Z A H T E V I
  Zahtev za otvaranje E-mail naloga (@kg.ac.rs)
Zahtev za izdavanje AMRES korisničkog identiteta - E-mail naloga, samo za zaposlene u institucijama u okviru Univerziteta u Kragujevcu.
(Popuniti dokument, zatim potpisan i overen u matičnoj instituciji, skenirati i u PDF formatu poslati na helpdesk@kg.ac.rs)
  Zahtev za otvaranje G Suite naloga (@uni.kg.ac.rs)
Zahtev za otvaranje naloga za korišćenje Google paketa usluga za obrazovne institucije (G Suite for Education).
(Popuniti dokument, zatim potpisan i overen u matičnoj instituciji, skenirati i u PDF formatu poslati na helpdesk@kg.ac.rs)
  Zahtev za otvaranje Eduroam naloga (@kg.ac.rs)
Zahtev za izdavanje AMRES korisničkog identiteta - Eduroam naloga, samo za zaposlene u institucijama u okviru Univerziteta u Kragujevcu.
Nalog za pristup Eduroam servisu korisnik otvara u svojoj matičnoj instituciji.
  Zahtev za registraciju domena
Zahtev za registraciju domena institucijama unutar kg.ac.rs ili kg.ak.srb domena.
Detaljni podaci o DNS serverima za krajnje korisnike:
  • Primarni DNS Server
  • Host name: ns.unic.kg.ac.rs  IP address: 147.91.209.2
  • Sekundarni DNS Server
  • Host name: ns1.unic.kg.ac.rs  IP address: 147.91.209.20
  Zahtev za DNS hosting
Unos, brisanje zapisa i izmena podataka u DNS tabeli (IPv4 adresni opseg 147.91.201/208.xxx).