Универзитетски информатички центар - УНИЦУвод | Опис | Контакт | Запослени

Универзитетски информатички центар (УНИЦ) представља тачку повезивања научно-образовних институција у региону Централне Србије. Услуге центра користе чланице Универзитета у Крагујевцу из Крагујевца, Краљева, Чачка, Јагодине, Ужица и Врњачке Бање.

Академска рачунарска мрежа Универзитета у Крагујевцу (АРМУК) обједињује локалне мреже појединих чланица Универзитета у јединствени информациони систем. Централно чвориште универзитетске рачунарске мреже налази се у рачунарском центру Универзитета (УНИЦ) који је смештен у згради Факултета инжењерских наука. Локалне мреже повезане су са рачунарским центром Универзитета углавном оптичким линковима високе пропусне моћи. Рачунарска мрежа Универзитета је повезана оптичким гигабитним линком (10GB/s) на Академску рачунарску мрежу Србије (АМРЕС) преко Рачунарског центра Универзитета у Београду (РЦУБ). Овакав концепт мреже омогућује доступност свих сервиса за потребе наставе и научно-истраживачког рада.

Академска рачунарска мрежа Универзитета у Крагујевцу (АРМУК) данас обухвата све установе Универзитета у Крагујевцу, али и више установа из области науке, културе и образовања ван Универзитета. Са преко 20 умрежених установа АРМУК данас располаже са око 2600 рачунарских прикључака (око 2000 на матичној локацији).

Крагујевац: Факултет инжењерских наука, Природно-математички факултет, Факултет медицинских наука, Економски факултет, Правни факултет, Филолошко-уметнички факултет, Универзитетска библиотека, Центар за стрна жита, Висока техничка школа струковних студија, Друга крагујевачка гимназија и Народна библиотека.
Чачак: Факултет техничких наука, Агрономски факултет и Центар за воћарство.
Краљево: Факултет за машинство и грађевинарство.
Јагодина: Факултет педагошких наука.
Ужице: Педагошки факултет.
Врњачка Бања: Факултет за хотелијерство и туризам.

О УНИЦ-у - Споменица Универзитета у Крагујевцу 1976-2006

АРМУК - Шема мреже

Универзитетски информатички центар (УНИЦ) је основан 1989. године у складу са Системом научних и технолошких информација Републике Србије као комуникационо-информациона подршка научно-истраживачким, образовним и пословним функцијама академске средине Србије. Кроз све године свога рада и развоја, пратећи развој Универзитета као и потребе научно-истраживачке и образовне средине у којој је формиран и за шта је превасходно намењен, рачунарски центар је са више или мање успеха обезбеђивао средства и неопходну опрему за обављање свакодневних послова на Универзитету и послова који прате развој Академске мреже Србије и њено укључивање у породицу међународних националних академских мрежа.

Данас Универзитету у Крагујевцу гравитира цела централна Србија са око 2,5 милиона становника и површином која чини скоро 1/3 површине Републике. Може се рећи да је Универзитет у Крагујевцу најразуђенији у Србији са својим чланицама у више градова централне србије (Чачак, Краљево, Јагодина, Ужице, Врњачка Бања).

Универзитет у Крагујевцу - место и значај

Сви факултети на матичној локацији су везани на УНИЦ гигабитним оптичким линковима. Дислоцирани факултети, изузев Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, су прикључени у гигабитни оптички прстен Академске мреже Србије.
Поред наведеног у АРМУК-у је данас у функцији 12 локалних оптичких гигабитних линкова од чега 9 на матичној локацији.

Основ целог АРМУК-а је УНИЦ у чијој системској сали се налазе главни универзитетски сервери: WWW server, DNS server, Proxy server, SQL server, E-mail server, Antispam server и Antivirus server. Све сервере хардверски сачињавају више спрегнутих PC сервера.

Универзитетски информатички центар обезбеђује несметан рад Универзитета са становишта ИТЦ-а и задатак му је да обезбеди пројектовање, развој и одржавање информационог система и главног рачунско-комуникационог чворишта, хардверску подршку функционисању рачунарске мреже Универзитета, системску софтверску подршку, као и подршку развоја и одржавања апликативног софтвера за реализацију заједничких функција Универзитета.

УНИЦ интензивно ради на осавремењивању постојећег апликативног софтвера и изградњи нових софтверских решења, пре свега за потреба Ректората, али и за потребе факултета у саставу Универзитета.
Сајт Универзитета је, у данашњим условима, један од главних извора информација о активностима на Универзитету.

Академска рачунарска мрежа Универзитета у Крагујевцу (АРМУК) данас обухвата физички повезаних преко 35 својих објеката који су део универзитета у свим градовима централне регије Србије са преко 2600 повезаних рачунара и преко 6100 сталних корисника на свим институцијама Универзитета. Кроз развој и повезивање оптичким везама свих чланица (тај посао је још у току) обезбеђене су брзе везе са светом (интернет, електронска пошта) скоро свих чланица и савремени научноистраживачки сервиси. Садашњи проток је око 120MB/s података према свету и око 50.000 порука дневно. У ректорату Универзитета и УНИЦ-у тренутно је у употреби oko 60 рачунара.Контакт:


Универзитетски информатички центар - Универзитет у Крагујевцу
Адреса: Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија

телефон (ректорат): +381 (0)34 301-129
телефон (техничка подршка): +381 (0)34 335-709
e-mail (webmaster): webmaster@kg.ac.rs
e-mail (helpdesk): helpdesk@kg.ac.rs


Запослени у УНИЦ-у:


Управник УНИЦ-а
др Милош Ивановић, ванредни професор
e-mail: mivanovic@kg.ac.rs

Ректорат

Иван Војводић, дипл. инг, аналитичар система
e-mail: ivanv@kg.ac.rs, тел: 034/301-129

Дејан Миленковић, администратор система
e-mail: dexe@kg.ac.rs, тел: 034/301-129

Факултет инжењерских наука - Администрација мреже / Сала система

Мр Зоран Михаиловић, дипл. инг, систем инжењер
e-mail: zoran@kg.ac.rs, тел: 034/335-709

Милош Ђоновић, дипл. инг, систем инжењер
e-mail: milosdj@kg.ac.rs, тел: 034/335-709АРМУК - Академска рачунарска мрежа


УНИЦ
Мр Зоран Михаиловић, дипл. инг. маш., систем инжењер
e-mail: zoran@kg.ac.rs, тел: 034/335-709
Милош Ђоновић, дипл. инг. маш., систем инжењер
e-mail: milosdj@kg.ac.rs, тел: 034/335-709

Факултет инжeњерских наука у Крагујевцу
Милан Петровић, дипл.инг.орг.
e-mail: mpetrovic@kg.ac.rs, тел: 034/335-990 lok. 678

Природно-математички факултет у Крагујевцу
Владимир Димитријевић, дипл. инг., систем програмер
e-mail: vladad@kg.ac.rs, тел: 034/336-229

Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Милан Милојевић, програмер
e-mail: admin@medf.kg.ac.rs, тел: 034/365-231

Економски факултет у Крагујевцу
Зоран Луковић, систем инжењер
e-mail: zlukovic@kg.ac.rsтел: 034/303-514, 064/189-04-99

Правни факултет у Крагујевцу
Зоран Јевтић, дипл. инг.
e-mail: jevta@jura.kg.ac.rs, тел: 034/306-550
Емил Матић, програмер
e-mail: emil@jura.kg.ac.rs, тел: 034/306-551

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Иван Драгић, информатичар
тел: 065/20-90-419
Секулић Стефан, дизајнер
тел: 034/305-120

Факултет техничких наука у Чачку
Милан Дробњаковић, дипл. инг., програмер
e-mail: drops@ftn.kg.ac.rs, тел: 032/224-113
Зоран Јевремовић, дипл. инг., програмер
e-mail: jevremovic@ftn.kg.ac.rs, тел: 032/224-113

Агрономски факултет у Чачку
Душан Марковић, дипл. инг.
e-mail: dusan@tfc.kg.ac.rs, тел: 064/448-80-21

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Слободан Букарица, програмер
e-mail: admin@mfkv.kg.ac.rs, тел: 036/318-280
Бојан Белоица, дипл. инг.
e-mail: beloica.b@mfkv.kg.ac.rs, тел: 036/318-280

Факултет педагошких наука у Јагодини
Небојша Милутиновић, програмер
e-mail: nesa@pefja.kg.ac.rs, тел: 062/297-906

Педагошки факултет у Ужицу
Александар Вујадиновић, дипл. инг, програмер
e-mail: a.vujadinovic@gmail.com, тел: 031/521-952

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Саша Ђуровић, инг.
e-mail: sasa.djurovic@kg.ac.rs

Универзитетска библиотека
Весна Абадић, дипл. инг.
e-mail: vesnaa@kg.ac.rs, тел: 034/370-207


Internet

Конфигурисање рачунара за Интернет приступ на академској мрежи Универзитета у Крагујевцу

Подешавање параметара на рачунару крајњег корисника, изаберите:

• Control Panel
• Network - Configuration
• TCP/IPv4 - Properties
Windows 7: Start / Control Panel / Network and Sharing Center / Change adapter settings / Properties

• IP Address / Subnet Mask
"Specify an IP address"
Унети вредности добијене од систем администратора локалне институције (факултета, института...).
- Default Subnet mask: 255.255.255.0

• Default Gateway
147.91.202.1 - за кориснике са Факултета инжењерских наука (Објекат Б и Објекат Д)
147.91.203.1 - за кориснике са Факултета инжењерских наука (Објекат А и Објекат Ц)
147.91.204.1 - за кориснике са Природно-математичког факултета (Математика и Биологија)
147.91.205.1 - за кориснике са Природно-математичког факултета (Физика и Хемија)
147.91.206.1 - за кориснике са Факултета медицинских наука
147.91.207.1 - за кориснике са Економског факултета
147.91.208.1 - за кориснике са Правног факултета, из Ректората и Универзитетске библиотеке
... или потражити вредности од систем администратора.

• DNS
"Use the following DNS server addresses"
- Preferred DNS server: 147.91.209.2
- Alternate DNS server: 147.91.209.20

Proxy Server:
Http саобраћај преко академске мреже одвија се преко proxy сервера:
- proxy.kg.ac.rs port: 8080
- proxy.amres.ac.rs port: 8080
- proxy.rcub.bg.ac.rs port: 8080
Упутство за подешавање Proxy сервера можете преузети у секцији "Преузимање докумената".

E-mail Servis

У Рачунарском центру Универзитета у Крагујевцу (УНИЦ), научно-наставно особље, истраживачи и остали запослени у чланицама Универзитета у Крагујевцу могу да отворе корисничке налоге који им омогућавају добијање e-mail адреса и коришћење сервиса електронске поште.

Форма e-mail адресе је: username@kg.ac.rs

E-mail servis је реализован на серверима:
• Icoming mail server (POP3 протокол, port 110; IMAP протокол, порт 143): pop3.kg.ac.rs
  Icoming mail server захтева аутентификацију, username и password.
• Outgoing mail server (SMTP протокол, port 587): smtp1.kg.ac.rs
  Outgoing mail server захтева аутентификацију, користи исте податке као и Incoming mail server.
webmail.kg.ac.rs - WebMail за приступ и преузимање електронске поште са произвољне локације,
  коришћењем web browser-a (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari...)

Наведени сервери имају АнтиВирус и АнтиСпам заштиту.
Рачунарски центар обезбеђује заштиту приватности садржаја и учесника електронске поште, одржавање и надгледање рада e-mail сервера, и техничку подршку корисницима e-mail сервиса.

Уколико желите Вашу пошту да увезете и учитавате на неком од Webmail сервиса, типа Google mail, то можете урадити на следећи начин:
Док сте логовани на Вашем Google mail-u, идите на Settings, затим на Accounts and Import.
За додавање налога за учитавање мејлова идите на Check mail from other accounts: Add a mail account.
У форми унесите све потребне податке који су исти за Ваш мејл налог, као што је изнад назначено за Icoming mail server.
При томе чекирајте опцију Leave a copy of retrieved message on the server, да Вам Gmail не би брисао мејлове са сервера, уколико серверу приступате и са неким мејл клијентом, којим је предвиђено брисање мејлова са сервера по учитавању или након неког временског рока. У супротном, уколико не користите неки клијентски софтвер, и прикупљате мејл само преко Google mail налога, дечекирајте ову опцију, самим тим мејл ће бити избрисан са сервера и налазиће се само на Вашем Google налогу. Ово је потребно због ограничености простора у Вашем мејл налогу на серверу.
Исти налог можете користити и за слање поште, додајте га у секцији Send mail as: (Use Gmail to send from your other email addresses) Add another email address. Такође у форми користите све податке који су исти за Ваш мејл налог, као што је изнад назначено за Outgoing mail server.

Захтев за отварање корисничког налога можете преузети у секцији "Преузимање докумената".
Упутство за подешавање mail клијента можете преузети у секцији "Преузимање докумената".

Proxy Servis

Академска мрежа својим корисницима омогућава коришћење proxy сервиса за приступање web садржајима и преузимање датотека са Интернета (ftp).

Proxy сервер локално чува (кешира) захтеве и садржаје претходно реализоване од стране других корисника. Тиме се за појединачне кориснике постиже знатно бржи приступ често траженим садржајима и датотекама, што индиректно доприноси ефикаснијем коришћењу спољних веза са интернетом.

Proxy сервис је реализован на серверима:
- proxy.kg.ac.rs (2 сервера)

Ручно подешавање:
(Потребно је унети један од сервера)
• proxy.kg.ac.rs (port 8080) или
• proxy.amres.ac.rs port: 8080
• proxy.rcub.bg.ac.rs (port 8080)

Аутоматско подешавање:
Аутоматско подешавање proxy сервера се врши преко PAC (Proxy Auto Config) фајла:
• http://wpad.ac.rs/wpad.dat
Упутство за подешавање можете преузети у секцији "Преузимање докумената".

DNS Servis

DNS је сервис који примарно служи за превођење односно мапирање алфа-нумеричких назива у IP адресу рачунара (Forward Lookup), али често и обрнуто (Reverse Lookup). Без његовог исправног функционисања не може да се замисли рад већине сервиса на Интернету и због тога представља један од најважнијих сервиса.

У оквиру овог сервиса УНИЦ нуди следеће услуге:
• регистровање домена унутар kg.ac.rs i кг.ак.срб домена за све институције које припадају
  Универзитету у Крагујевцу.
  Захтев за регистровање домена можете да преузмете у секцији "Преузимање докумената".
• хостовање домена институције чланице (нпр. "institucija.kg.ac.rs").
  Захтев за DNS хостинг можете да преузмете у секцији "Преузимање докумената".
• коришћење DNS сервера од стране крајњих корисника (клијената)

Да би корисник на уобичајени начин приступао Интернет сервисима, потребно је да на свом рачунару унесе податке о DNS серверима.

DNS сервис је реализован преко сервера:
• ns.unic.kg.ac.rs (147.91.209.2)
• ns1.unic.kg.ac.rs (147.91.209.20)

Web hosting

УНИЦ web hosting сервис је пре свега намењен чланицама Универзитета у Крагујевцу које нису прикључене на АМРЕС мрежу или су прикључене на АМРЕС мрежу преко линка малог капацитета. Презентације су видљиве под доменом институције (на пример www.institucija.kg.ac.rs).

Овај сервис обухвата:
• постављање презентација на серверима институције који су смештени у сервер сали УНИЦ-а
• постављање презентације на серверима УНИЦ-а

Упутство за кориснике web сервера:
Корисници добијају корисничко име за ftp приступ и корисничко име за MySQL базу података.
Са корисничким именом за ftp, приступа се фајловима на серверу уз помоћ ftp клијента.
Адреса преко које приступају је домен који су добили од администратора DNS домена
(нпр. fakultet.kg.ac.rs).
У ftp клијентима углавном није потребно наводити порт преко кога се повезује, али ако се тражи, треба ставити порт 21.
Приступ MySQL бази (администрација) је могуће остварити преко web browser-а, на адреси домена, у подфолдеру phpmyadmin (нпр. fakultet.kg.ac.rs/phpmyadmin).
Када се појави прозор, треба унети корисничко име и лозинку за приступ MySQL бази.
Ftp приступ и приступ администрацији MySQL базе је могућ само са рачунара на академској мрежи. Није дозвољен приступ са адреса других провајдера.
Корисницима препоручујемо да административни део своје апликације заштите тако што ће приступ бити могућ само са одређених адреса на академској мрежи.
За сада не планирамо ограничавање простора на серверу, као и величину MySQL базе. Ако се ресурси сервера буду пажљиво користили, ова ограничења неће бити уведена.

Eduroam

Eduroam (educational roaming) је бесплатан сервис за приступ Интернету преко бежичне (wireless) мреже неке институције. Eduroam својим корисницима омогућава безбедан, брз и једноставан приступ Интернету широм света, без потребе за отварањем додатних налога, уз коришћење већ постојећег корисничког имена и лозинке креираних на институцији у којој раде или студирају.
Овај сервис је настао у оквиру Европске академске и истраживачке мреже и постао је стандард за бежичне мреже у оквиру образовних институција скоро свуда у свету. Доступан је у око 70 земаља Европе, Америке, Аустралије, Новог Зеланда... Бежична мрежа у оквиру једне институције мора да буде урађена у складу са eduroam стандардима. Овако изграђена мрежа задовољава све потребне услове (техничке, правне и безбедносне) и на тај начин обезбеђује мобилност истраживача, наставника и студената.

Корисници eduroam сервиса су студенти и запослени у научно-истраживачким и образовним институцијама широм света. У Србији га могу користити студенти, професори, предавачи, научници, истраживачи и сви други запослени у институцијама чланицама Академске мреже Србије (АМРЕС).

Eduroam услугу у Србији пружа Академска мрежа Србије (АМРЕС), док УНИЦ својим корисницима обезбеђује дигиталне идентитете (корисничко име и лозинку) и/или приступ Интернету бежичним путем.

Како да неко постане корисник eduroam сервиса?
Налог за приступ eduroam сервису корисник отвара у својој матичној институцији. Претходно, институција треба да обезбеди сервер за администрацију корисника (запослених и студената) и да потпише сагласност о приступању eduroam сервису.
Универзитетски рачунарски центар може да помогне око конфигурисања сервера и повезивања на сервер међународне eduroam федерације.

Приступне тачке на територији Крагујевца:
- Ректорат Универзитета у Крагујевцу (2 AP)
- Природно-математички факултет (3 AP)
- Факултет инжењерских наука (1+1 AP)

Параметри за приступ EDUROAM бежичној мрежи
који важе за запослене и студенте факултета су:


• SSID: eduroam

На мобилном телефону (Android, iOS)
Идите на главни мени и притисните Podešavanja (Settings). Потом пронађите и притисните Bežične mreže (Wi-Fi).
Код неких апарата одмах се појави листа доступних мрежа, а код неких је потребно притиснути још на Wi-Fi podešavanja (Wi-Fi settings).
Када се појави листа доступних мрежа, изаберите мрежу Eduroam.
Када притиснете Eduroam појавиће вам се подешавања за ту мрежу, која попуњавате на следећи начин:

• Sigurnost / Security: 802.1x EAP
• EAP metod / EAP method: TTLS
• Potvrda identiteta druge faze / Phase 2 authentication: PAP
• CA sertifikat / CA certificate: оставите како јесте (unspecified)
• Korisnički sertifikat / CA certificate: оставите како јесте (unspecified)
• Identitet / Identity: username@kg.ac.rs - где је username корисничко име
• Анонимни идентитет / Anonymous identity: не уносите ништа
• Lozinka / Password: одговарајућа лозинка

Када завршите са попуњавањем, притисните Poveži (Connect), након чега ћете бити повезани на Eduroam мрежу.
Подешавање изводите само једном. Сваки следећи пут када се нађете у оквиру Eduroam мреже, ваш Андроид уређај ће се аутоматски конектовати.

На PC рачунару (Windows):
- TCP/IPv4: DHCP
- Wireless Network Connection: eduroam
• Security type: WPA2-Enterprise или WPA-Enterprise
• Encryption type: AES или TKIP
• Authentication method: SecureW2: SecureW2 EAP-TTLS
(Потребно инсталирати SecureW2 EAP Suite и селектовати TTLS, затим ресетовати рачунар)
• Username: username@kg.ac.rs - где је username корисничко име
• Password: одговарајућа лозинка

(Да би приступили eduroam бежичној мрежи запосленима и студентима није потребан додатни софтвер)

Апликација за администрирање LDAP-a (мењање лозинке)

Уколико желите да користите eduroam сервис на приступним тачкама ван Универзитета у Крагујевцу, неки од параметара повезивања на eduroam бежичну мрежу могу бити различити што зависи од институције на којој се налазите.

Правилник о коришћењу:
Сви корисници eduroam сервиса су дужни да се придржавају правилника о коришћењу сервиса који можете преузети одавде.
Последице непоштовања правилника сноси сам корисник.

Наши корисници често постављају питања у вези са коришћењем eduroam сервиса. У наставку су одговори на најчешће постављана питања:

За приступ мрежи се користи корисничко име и лозинка која се отвара у оквиру матичне институције. Користи се за свакодневни приступ интернету запослених и студената са својим мобилним уређајима (лаптоповима, телефонима, таблетима...) То захтева access point-e добрих перформанси који подржавају протоколе које захтева eduroam. Када се неком кориснику отвори налог у матичној институцији он са тим налогом може поред своје институције да се улогује и на било коју eduroam мрежу у свету без додатног подешавања или са минималним променама у подешавању својих мобилних уређаја и обрнуто, неко ко гостује у вашој институцији а има отворен eduroam налог у својој институцији може са тим налогом да се улогује на вашу eduroam мрежу.

Праксу која се користи код нас где скоро свака канцеларија поставља неки свој access point мимо свих правила и стандарда не примењује више нико у Европи. Бежичне мреже на нашим факултетима не задовољавају ни један од три наведена услова (технички, правни и безбедносни).

У последње четири године Универзитетски рачунарски центар је у сарадњи са Академском мрежом Србије (АМРЕС) вршио промоцију eduroam сервиса међу чланицама Универзитета у Крагујевцу. Преко међународне донације је био обезбеђен одређен број квалитетних access point-a у циљу подстицаја наших институција да граде својe локалне бежичне мреже према eduroam стандардима. Услов за добијање access point-a и укључивање у eduroam сервис је био да сама институција обезбеди један сервер за базу корисника (запослених и студената) у оквиру те институције. Овај сервер односно база корисника на њему би се користила за приступ eduroam сервису али и другим садашњимм и будућим сервисима у оквиру саме институције, универзитетске мреже али и Академске мреже Србије. Нажалост имали смо релативно слаб одзив од наших чланица. Eduroam сервису су приступили ПМФ, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву и у последњем кругу Факултет инжењерских наука. У примени је најдаље отишао ФМГ из Краљева где eduroam сервис користе и студенти.

Више информација о Eduroam сервису и приступним тачкама на:
www.eduroam.amres.ac.rs и www.eduroam.org

Helpdesk

Служба за корисничку подршку (Helpdesk) пружа корисницима и локалним администраторима основне информације, прихвата пријаву проблема и пружа техничку помоћ при решавању проблема. Делокруг рада Helpdesk службе су проблеми на интернет линковима, на линковима ка појединачним институцијама и на корисничким сервисима (DNS, mail, proxy, eduroam, web и сл.)

Helpdesk службу могу контактирати само лица која су од стране АМРЕС чланице задужена за информационе и комуникационе технологије (мрежни и систем администратори).
Helpdesk служба не одговара на пријаве појединачних запослених у одређеним институцијама (изузев у случају пријава проблема на индивидуалним сервисима као што је e-mail и сл.), већ их упућује да проблем пријаве администратору мреже у датој институцији.
Проблеме који настају у оквиру локалне рачунарске мреже појединих институција или на индивидуалним рачунарима корисника, корисници треба да пријаве администратору мреже у датој институцији.

Kontakt:
E-mail: helpdesk@kg.ac.rs
Tелефон: 034/335-709
Адреса: Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац

Радно време Helpdesk службе радним даном од 7 до 19 сати.

У случају потребе за пријавом проблема ван радног времена Helpdesk службе у УНИЦ-у, корисник може проблем пријавити централној Helpdesk служби у РЦУБ-у.


Важни линкови


Упутства | Захтеви

DOWNLOAD - Преузимање докумената
У П У Т С Т В А
  Подешавање параметара E-mail клијента (kg.ac.rs)
E-mail адреса облика: username@kg.ac.rs
Параметри за основно подешавање Mail клијента:
  • Incoming mail server (POP3 протокол, порт 110; IMAP протокол, порт 143): pop3.kg.ac.rs
  • Outgoing mail server (SMTP протокол, порт 587): smtp1.kg.ac.rs
  • SSL: None; Authentication: Normal password
Outgoing mail server захтева аутентификацију (лозинку), користи исте податке као и Incoming mail server (username/password).
  Упутство за аутоматску proxy конфигурацију
HTTP саобраћај преко академске мреже одвија се преко proxy сервера.
PAC фајл (Proxy Auto-Config) обезбеђује аутоматску proxy конфигурацију на рачунарима крајњих корисника.
PAC фајл се може наћи на следећој URL адреси (Automatic configuration script address):
  • http://wpad.ac.rs/wpad.dat
Адресе за ручно конфигурисање proxy сервера:
  • proxy.kg.ac.rs порт: 8080 или
  • proxy.rcub.bg.ac.rs порт: 8080
  Phishing - лажне e-mail поруке
Наши корисници често добијају лажне e-mail поруке чији је крајњи циљ крађа електронског идентитета корисника.
Крађа електронског идентитета (phishing) је један од облика преваре који подразумева скуп активности којима неовлашћени корисници коришћењем лажних порука електронске поште и лажних веб страница покушавају да наведу корисника да открије поверљиве личне податаке као што су корисничко име, лозинка, ПИН кодови, бројеви кредитних картица и др.
  Ћирилични домен у интернет прегледачима
Подешавање подршке за ћирилични домен (IDN) на интернет прегледачима Microsoft Internet Explorer и Mozilla Firefox.
З А Х Т Е В И
  Захтев за отварање E-mail налога (@kg.ac.rs)
Захтев за издавање АМРЕС корисничког идентитета - E-mail налога, само за запослене у институцијама у оквиру Универзитета у Крагујевцу.
(Попунити документ, затим потписан и оверен у матичној институцији, скенирати и у PDF формату послати на helpdesk@kg.ac.rs)
  Захтев за отварање G Suite налога (@uni.kg.ac.rs)
Захтев за отварање налога за коришћење Google пакета услуга за образовне институције (G Suite for Education).
(Попунити документ, затим потписан и оверен у матичној институцији, скенирати и у PDF формату послати на helpdesk@kg.ac.rs)
  Захтев за отварање Eduroam налога (@kg.ac.rs)
Захтев за издавање АМРЕС корисничког идентитета - Eduroam налога, само за запослене у институцијама у оквиру Универзитета у Крагујевцу.
Налог за приступ Eduroam сервису корисник отвара у својој матичној институцији.
  Захтев за регистрацију домена
Захтев за регистрацију домена институцијама унутар kg.ac.rs или кг.ак.срб домена.
Детаљни подаци о DNS серверима за крајње кориснике:
  • Примарни DNS Server
  • Host name: ns.unic.kg.ac.rs  IP address: 147.91.209.2
  • Секундарни DNS Server
  • Host name: ns1.unic.kg.ac.rs  IP address: 147.91.209.20
  Захтев за DNS хостинг
Унос, брисање записа и измена података у DNS табели (IPv4 адресни опсег 147.91.201/208.xxx).