Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Jelena M. Vujić

Agronomski fakultet u Čačku


 • Zvanje:
 • docent  
 • Uža naučna oblast:
 • Hemija, neorganska hemija. 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 10.09.2014. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 032/303-400 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 11.08.1983. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2007. 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07409 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-4189-1191 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru