Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Predrag T. Đurđević

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor (penzionisan/a) 
 • Uža naučna oblast:
 • Analitička hemija  
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 2000. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • - 
 • Biografija (CV):
 • - 
 • Datum rođenja:
 • 09.05.1951. (73) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 7425 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-6576-9414 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova: