Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Miloš I. Đuran

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • redovni profesor (penzionisan/a) 
 • Uža naučna oblast:
 • Neorganska hemija 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 2001. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 034/336 223 l:253  
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 24.07.1952. (71) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 1976. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski, ruski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07424 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-2763-2852 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova: